Роздрукувати сторінку

Психогенетика, як навчальна дисципліна

« Назад

Психогенетика - наука, розділ психології, який використовує дані генетики і генеалогічний метод.

Метою освоєння дисципліни «Психогенетика» є ознайомлення студентів з основними питаннями психогенетики, щоб знати роль спадковості і середовища у формуванні індивідуальних відмінностей за психологічними і психофізіологічними ознаками людини, а також проаналізувати чинники, що формують ці особливості, формування у студентів уявлень про місце психогенетики в загальній системі психологічних знань та її значення для вирішення прикладних завдань; показати перспективні напрямки досліджень, соціальну значущість і відповідальність генетичних досліджень психологічних рис людини.

Психогенетика

Навчальна дисципліна «Психогенетика» відноситься до варіативної частини дисциплін математичного і природничого циклу. Дисципліна базується на знаннях, отриманих в ході вивчення курсів: «Сучасні концепції природознавства», «Інформаційні технології в спеціальній освіті», «Психофізіологія».

Для успішного оволодіння даною дисципліною необхідно вивчення таких дисциплін, як «Загальна та вікова психологія», «Психодіагностика», «Вікова анатомія, фізіологія і гігієна», «Психологія здоров'я».

Дисципліна «Психогенетика» є основою для вивчення наступних дисциплін професійного циклу: Невропатологія, Психопатологія, Патопсихологія, Експериментальна психологія, Психологія осіб з порушенням зору, слуху, мови, опорно-рухового апарату, Психологія дітей зі складними вадами розвитку, Соціальна психологія адикцій.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні положення генетики, значимі для розуміння психологічних даних;

- історію розвитку і сучасний стан психогенетики;

- методологію психогенетичних досліджень;

- значення спадковості і середовища у формуванні психологічних і психофізіологічних ознак людини;

- етичні, соціальні та юридичні проблеми сучасних молекулярно-генетичних досліджень психологічних ознак.

-- Вміти:

- самостійно аналізувати результати психогенетичних досліджень;

- самостійно спланувати та провести психогенетичне дослідження.

-- Володіти:

- понятійним апаратом психогенетики.

психофізіологічні-ознаки-людини

Важливим компонентом курсу є виконання самостійної роботи.

Цілі організації самостійної роботи:

1) розширення знань, отриманих від викладача;

2) уміння користуватися різними джерелами інформації;

3) розвиток творчих здібностей студентів;

4) розвиток здатності професійно оцінювати ситуацію.

стан-психогенетики

Етапи організації самостійної роботи студентів:

1) вивчення індивідуальних можливостей студентів;

2) диференціальний підхід до організації роботи (самостійний вибір виду і теми роботи або за завданням викладача);

3) розробка можливих видів і тим самостійної роботи студентів;

4) подання виконаних робіт;

5) підведення підсумків.

Види самостійної роботи:

1) самостійна робота за зразком, алгоритмом, стандарту;

2) робота за аналогією, що вимагає від студентів застосування і переносу знань і вмінь у змінені умови;

3) творча, проблемна робота.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Алфімова М.В., Трубніков В.І., Гальтон Ф., Зирянова Н.М., Паршикова О.В., Пьянкова С.Д., Чорткова Ю.Д. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи есе з курсу «Психогенетика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!