Роздрукувати сторінку

Фізіологія людини, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Фізіологія людини за спеціальністю «педагог-валеолог» суттєво відрізняється від курсу, що читається для студентів медичних і педагогічних спеціальностей. На відміну від медиків і педагогів, валеологи мають приділяти основну увагу еволюції фізіологічних функцій, розуміти, як відбувається їх формування у живих істот різних видів з акцентом на вікові особливості фізіологічних процесів у людини, як впливають на розвиток функцій систем організму екологічні чинники, спосіб життя організму, як відбувається функціональна адаптація до природних, у тому числі – соціальних умов життя, і як впливають на психологічний статус людини фактори соціального оточення, середовища.

В основному, фізіологія людини багато років вивчається за традиційно складеними підручниками для медичних вузів, де розглядаються питання нормальної фізіології.

фізіологічні-процеси

Метою освоєння дисципліни «Фізіологія людини» є формування здатності аналізувати і використовувати принципи і закономірності життєдіяльності організму людини, які забезпечують адаптацію, гомеостаз організму і збереження його здоров'я.

Освоєння дисципліни передбачає:

- вивчення фізіологічних функцій людського організму, механізми функціонування різних його систем;

- набуття навичок вимірювання основних фізіологічних показників (пульс, артеріальний тиск та ін.);

- формування здатності використовувати отримані знання для успішного (у т. ч. самостійного) освоєння теоретичних і практичних дисциплін БЖД.

Результатами освоєння дисципліни «Фізіологія людини» повинні бути наступні етапи формування у учня наступних професійних компетенцій, а саме:

– здатність використовувати закономірності життєдіяльності організму людини при вирішенні професійних завдань.

Освоєння дисципліни сприяє також формуванню загальнокультурних компетенцій бакалавра:

– формування здатності до самоорганізації та самоосвіти;

– здатність працювати самостійно;

– здатність приймати рішення в межах своїх повноважень.

фізіологічні-функції

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

- знати: основні анатомічні і фізіологічні поняття і терміни; морфофункціональну організацію людини, особливості життєдіяльності в різні періоди індивідуального розвитку; основні механізми регуляції функцій біологічних систем організму; основні механізми адаптації і захисту здорового організму при дії факторів зовнішнього середовища; принципи взаємовідносин організму людини із зовнішнім середовищем (сенсорні системи); фізіологічні основи психічної діяльності;

- вміти: аналізувати суть конкретних реакцій і їх аналітичні ефекти; порушення основних функціональних показників життєдіяльності людини; найважливіші показники життєдіяльності людини у спокої та при навантаженні.

- володіти: навичками вимірювання основних функціональних характеристик діяльності людини (пульс, артеріальний тиск).

Дисципліна «Фізіологія людини» входить до складу варіативної частини освітньої програми бакалаврату.

При вивченні дисципліни використовуються знання і навички довузівської підготовки з основ безпеки життєдіяльності, а також одержувані студентами при вивченні дисциплін «Вступ до фаху» та «Екологія і природокористування».

Знання та навички, отримані при вивченні дисципліни «Фізіологія людини» використовуються при вивченні дисциплін «Медико-біологічні основи національної безпеки», «Виробнича санітарія і гігієна праці», «Спеціальна оцінка умов праці на підприємстві», «Психологія безпеки праці». Знання, вміння та навички, отримані за програмою дисципліни, закріплюються, розширюються і поглиблюються під час проходження студентами виробничої практики після другого курсу навчання і використовуються при підготовці випускних кваліфікаційних робіт.

Фізіологія-людини

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Дудинський А.М., Гальперін С.І., Бараннікова І.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи реферат з курсу «Фізіологія людини» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.