Роздрукувати сторінку

Фармацевтичний аналіз (інтернатура), як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальна програма з навчальної дисципліни «Фармацевтичний аналіз» складена на основі освітнього стандарту вищої освіти другого ступеня за спеціальністю «Біологія». Навчальна дисципліна відноситься до компоненту циклу дисциплін спеціальної підготовки навчального плану і є одним із спецкурсів.

Метою навчальної дисципліни є навчання методології створення, оцінки якості, стандартизації і безпеки лікарських засобів на основі загальних закономірностей хіміко-біологічних наук, їх приватних проявів та історії застосування ліків у відповідності з прикладним характером фармацевтичної хімії.

лікарські-засоби

Навчальна дисципліна ставить своїми завданнями допомогти студентам вільно орієнтуватися у великому розмаїтті широкого спектру сучасних методик, їх аналітичних і порівняльних характеристик, експериментального матеріалу, а також сформувати навик грамотного підбору оптимальних методичних засобів, залежно від поставлених дослідницьких завдань.

Важливо ознайомити студентів з новітніми відомостями з фармацевтичного аналізу протимікробних та противірусних препаратів, узагальнити досвід і знання в області найсучасніших підходів і технологій, пояснити складні для мікробіологів моменти, що вимагають знань дисциплін, що не входять до програми за фахом. Курс містить не тільки велику фактичну інформацію, але також покликаний закласти міцні методологічні основи, стимулювати подальші дослідження, розвинути у студентів інтерес до прикладних наукових аспектів на стику широкого спектра дисциплін.

фармацевтична-хімія

Призначенням цієї дисципліни є отримання студентами глибоких, системних знань про фармацевтичний аналіз антимікробних та противірусних препаратів та їх біотрансформації:

- дати орієнтацію у властивостях і аналізі лікарських засобів у відповідності з сучасними вимогами до якості, особливості одержання і перспективами створення ефективних і безпечних лікарських засобів;

- представити цілісну систему теоретичних основ фармацевтичної хімії, показати взаємозв'язок процесів при розробці нових і вдосконалення, уніфікації та валідації існуючих методів контролю якості лікарських засобів на етапах розробки, виробництва і споживання.

- розглянути шляхи реалізації загальних принципів фармацевтичної хімії:

-- при створенні нових лікарських речовин;

-- при оцінці якості лікарських засобів.

- сформувати вміння та навички, необхідні для мікробіолога в області організації та проведення контролю якості лікарських засобів у відповідності з перспективами розвитку і в зв'язку з досягненнями фундаментальних фізико-хімічних і медико-біологічних наук.

Програма навчальної дисципліни базується на знаннях, отриманих студентами з навчальних дисциплін («Ветеринарна мікробіологія», «Структурна біохімія», «Ксенобіологія» та ін.), а також складена з урахуванням міжпредметних зв'язків та програм суміжних навчальних дисциплін («Сучасні проблеми біології», «Прикладні проблеми біології, біотехнології та екології»), а також враховує ефективність застосування отриманих студентами знань і навичок при виконанні ними індивідуальних експериментальних завдань у рамках курсових і дипломних робіт.

В результаті вивчення дисципліни учень повинен:

-- Знати:

- джерела та способи добування лікарських речовин, їх фізичні та хімічні властивості;

- основні закономірності процесу біотрансформації лікарських засобів.

-- Вміти:

- здійснювати всі види контролю якості у відповідності з нормативною документацією;

- розраховувати вміст лікарського засобу в субстанціях та лікарських препаратах;

- дотримуватись правил охорони праці і техніки безпеки.

-- Володіти:

- навичками інтерпретації і представлення даних фармацевтичного аналізу білків (графіки, таблиці, розрахунки концентрацій тощо).

Фармацевтичний-аналіз

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Павлович С.А., Дранник Г.М., Ярилін А.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Фармацевтичний аналіз (інтернатура)» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам наддамо допомогу в цьому.