Роздрукувати сторінку

Хімія високомолекулярних сполук, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Хімія високомолекулярних сполук» є фундаментальною в підготовці сучасних фахівців хімічних галузей, пов'язаних з виробництвом і переробкою полімерів, виробництвом і переробкою полімерних композиційних матеріалів, в тому числі з використанням рослинної сировини, з виготовленням таропакувальних матеріалів на основі полімерів, паперу і картону. Поряд з іншими дисциплінами природничо-наукового і професійного циклів, вона спрямована на виконання вимог, встановлених у державному освітньому стандарті вищої освіти підготовки бакалаврів за напрямом "Хімічна технологія".

Мета дисципліни - ознайомити студентів з особливим класом хімічних речовин – високомолекулярними сполуками, дати практичні навички використання отриманих знань для розв'язання навчальних і дослідницьких завдань в галузі хімії і фізики біополімерів (білків, нуклеїнових кислот, полісахаридів).

високомолекулярні-сполуки

Завдання дисципліни – дати студентам теоретичні знання та практичні навички щодо:

- основних понять хімії високомолекулярних сполук;

- методів синтезу полімерів;

- структур макромолекул;

- фізико-хімічних особливостей поведінки полімерів;

- полімерів як особливого класу сучасних матеріалів;

- методології застосування основних понять хімії високомолекулярних сполук до аналізу фізико-хімічних властивостей природних полімерів (білків, полісахаридів, нуклеїнових кислот).

Дисципліна готує бакалаврів в областях професійної діяльності, пов'язаних:

- з методами і засобами отримання високомолекулярних речовин з допомогою фізико-хімічних і хімічних процесів, зі структурою цих речовин і її взаємозв'язком з методами отримання, з виробництвом виробів різного призначення на основі високомолекулярних речовин;

- з створенням виробництв по одержанню і переробці полімерних матеріалів, технологічним супроводом і участю в роботах по введенню їх у дію;

- з технологічним обслуговуванням та експлуатацією промислових виробництв полімерних матеріалів і виробів на їх основі.

Вивчення даного курсу дозволяє професійно працювати бакалаврам з наступними об'єктами:

- хімічними речовинами, сировинними матеріалами (мономери, олігомери і полімери, каталізатори, стабілізатори, пластифікатори і ін.) і композитами на їх основі;

- методиками та приладами для визначення складу і властивостей високомолекулярних речовин і матеріалів на їх основі;

- обладнанням, технологічними процесами отримання високомолекулярних речовин, матеріалів і виробів на їх основі;

- первинними методами захисту навколишнього середовища від впливу промислового виробництва.

хімічна-галузь

Освоєння дисципліни забезпечує успішне здійснення таких видів професійної діяльності бакалаврів: виробничо-технологічної, науково-дослідницької і проектної.

Перелік компетенцій, які формуються в результаті освоєння дисципліни:

– в результаті освоєння дисципліни студент повинен знати хімічні принципи утворення полімерів, структурні особливості макромолекул як особливого класу хімічних сполук, методологію фізико-хімічного аналізу поведінки біологічно значущих макромолекул – білків, нуклеїнових кислот і полісахаридів;

– в результаті освоєння дисципліни студент повинен вміти використовувати отримані знання для застосування в області молекулярної біології, біохімії, біофізики, генної інженерії, а також суміжних галузях біології;

– в результаті освоєння дисципліни студент повинен уявляти собі місце полімерів у світі техносфери та живої природи;

– в результаті освоєння дисципліни студент повинен вміти застосовувати принципи хімії високомолекулярних сполук до дослідження біологічно значущих макромолекул;

– дана дисципліна бере участь у формуванні біохімічних, біофізичних, вірусологічних та молекулярно-біологічних компетенцій.

Хімія-високомолекулярних-сполук

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Кірєєв В.В., Семчиков Ю.Д., Шур А.М. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Хімія високомолекулярних сполук» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.