Роздрукувати сторінку

Рибопромислова справа, як навчальна дисципліна

« Назад

Рибальство у внутрішніх водоймах та у відкритих морях було пріоритетним напрямком рибогосподарської діяльності в Україні з давніх пір.

Воно давало основний обсяг виробництва рибної продукції. Тому сюди виділялися величезні інвестиції, на наукове забезпечення рибальства був зорієнтований кращий науковий потенціал. Величезний внесок у багаторічні рибогосподарські дослідження внесли К.М. Бер і Н.Я. Данилевський, К.Ф. Кесслер, Н.М. Книпович та ін.

рибальство

Вивченням внутрішніх морів, великих озер, річкових систем займалися створені в той час Севастопольська біологічна станція (1879), Астраханська іхтіологічна лабораторія (1904), Сибірська іхтіологічна лабораторія (1908 р.), Закавказька науково-промислова станція (1912), Амурська іхтіологічна станція (1915) та інші.

Ще більшу увагу науковому забезпеченню рибальства стали приділяти, в післяреволюційний період, коли були організовані науково-дослідні інститути та ін. Часом найбільшого розквіту вітчизняної рибогосподарської науки слід вважати радянський період. Численні науково-дослідні організації і конструкторські бюро займалися всіма можливими аспектами діяльності рибопромислового комплексу Радянської Спілки.

Велику цінність представляють отримані у той час наукові розробки в області штучного відтворення гідробіонтів. Найбільш вражаючі результати були досягнуті в осетровому господарстві. Виведені породи коропа - найбільш масового об'єкта товарного вирощування у нас в країні – дозволили збільшити продуктивність ставкових господарств.

Мета дисципліни «Рибопромислова справа» - ознайомлення з методами збору і первинної обробки іхтіологічних матеріалів, на базі яких будується весь подальший процес аналізу та прийняття рибогосподарських, а також екологічних рішень. Завдання дисципліни: формування цілісного подання про цілі і задачі рибогосподарського дослідження водойм, оволодіння методами вивчення: віку і зростання риб, статевої та репродуктивної структури, розмірно-вікової структури стад риб, розмноження, міграцій, харчування і харчових відносин риб, внутрішньовидової структури риб; оволодіння методами оцінки чисельності риб у водоймах; методами збору рибопромислової статистики, промислової розвідки, а так само складання промислових карт і промислових прогнозів.

рибогосподарська-діяльність

Завданнями дисципліни є:

- формування загального уявлення про конструкцію промислових суден, їх морехідні якості і пристрої основних суднових систем;

- формування основних навичок для організації боротьби за живучість судна;

- формування початкових навичок керування судном в умовах лову риби і морепродуктів.

Студент повинен:

Знати:

– основи теорії і пристрій промислових суден; призначення і принцип роботи спеціального суднового обладнання, систем, засобів рятування та виживання в екстремальних умовах; морехідні якості судна та їх облік при різних умовах плавання; організацію служби на промислових судах; специфіку роботи екіпажу до боротьби за живучість судна.

Вміти:

– грамотно використовувати міжнародні та національні вимоги при експлуатації промислових суден.

Володіти навичками:

– основами технічної експлуатації рибопромислових систем, основами морської справи та первинними навичками судноводіння; основами безпечної організації ефективного рибальства в умовах діючих конвенцій та національних правил.

Рибопромислова-справа

Дисципліна «Рибопромислова справа» є базовою дисципліною освітньої програми.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

– здатність вирішувати стандартні завдання професійної діяльності на основі інформаційної та бібліографічної культури із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій та з урахуванням основних вимог інформаційної безпеки;

– здатність використовувати правила техніки безпеки, виробничої санітарії, пожежної безпеки та норми охорони праці; основні методи захисту виробничого персоналу і населення від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійних лих.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи тези з курсу «Рибопромислова справа» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.