Роздрукувати сторінку

Процеси та апарати хімічної технології, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Процеси та апарати хімічної технології» відноситься до базової частини професійного циклу і вивчається студентами напряму підготовки бакалавра «Хімічна технологія».

В дисципліні розглядаються теоретичні основи процесів хімічної технології, пристрій, принцип дії і методи розрахунку машин і апаратів для проведення гідромеханічних, теплових і масообмінних процесів.

технологія-виробництва

Цілями освоєння дисципліни «Процеси і апарати хімічної технології» є:

а) формування знань про теоретичні основи процесів хімічної технології і конструкції апаратів для їх проведення;

б) навчання технології отримання кінцевого результату – вибору оптимальних режимних параметрів процесів і розрахунку основних розмірів відповідних апаратів;

в) навчання способів застосування отриманих знань для вирішення практичних завдань;

г) розкриття сутності процесів, що відбуваються в промислових апаратах.

Процеси-та-апарати-хімічної-технології

Дисципліна «Процеси і апарати хімічної технології» відноситься до циклу фахових дисциплін та формує набір спеціальних знань і компетенцій, необхідних для виконання науково-дослідної і інноваційної, науково-педагогічної, виробничо-технологічної, організаційно-управлінської, консультаційно-експертної, проектно-конструкторської та проектно-технологічної професійної діяльності. Для успішного освоєння дисципліни «Процеси і апарати хімічної технології» учень повинен засвоїти матеріал попередніх дисциплін:

а) математика;

б) інформатика;

в) фізика;

г) загальна та неорганічна хімія;

д) фізична хімія;

е) технічна термодинаміка та теплотехніка.

Дисципліна «Процеси і апарати хімічної технології» є попередньою і необхідна для успішного засвоєння наступних дисциплін:

а) загальна хімічна технологія;

б) хімічні реактори;

в) моделювання хіміко-технологічних процесів;

г) системи управління хіміко-технологічними процесами.

Знання, отримані при вивченні дисципліни «Процеси і апарати хімічної технології» можуть бути використані при проходженні виробничої, переддипломної практик і виконання випускних кваліфікаційних робіт.

хімічні-продукти-і-матеріали

Компетенції студента, що формуються у результаті освоєння дисципліни

1. розуміти роль охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування для розвитку і збереження цивілізації;

2. здатність і готовність використовувати основні закони природничих дисциплін у професійній діяльності, застосовувати методи математичного аналізу і моделювання, теоретичного та експериментального дослідження;

3. складати математичні моделі типових професійних завдань, знаходити способи їх рішень і інтерпретувати професійний (фізичний) зміст отриманого математичного результату;

4. застосовувати аналітичні і чисельні методи вирішення поставлених завдань, використовувати сучасні інформаційні технології, проводити обробку інформації з використанням прикладних програм ділової сфери діяльності; використовувати мережеві комп'ютерні технології і бази даних в своїй предметній області, пакети прикладних програм для розрахунку технологічних параметрів обладнання;

5. аналізувати технічну документацію, підбирати обладнання, готувати заявки на придбання та ремонт обладнання;

6. планувати і проводити фізичні і хімічні експерименти, проводити обробку їх результатів та оцінювати похибки, математично моделювати фізичні і хімічні процеси і явища, висувати гіпотези і встановлювати межі їх застосування;

7. здатність використовувати знання хімічних властивостей елементів, сполук і матеріалів на їх основі для вирішення завдань професійної діяльності.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Касаткін А.Г., Дитнерський Ю.І., Павлов К.Ф., Гельперін Н. П. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Процеси та апарати хімічної технології» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!