Роздрукувати сторінку

Експериментальна психологія, як навчальна дисципліна

« Назад

У системі підготовки майбутніх фахівців в області психології роль і місце курсу «Експериментальна психологія» особливі. Його своєрідність полягає в тому, що він розкриває способи отримання психологічного знання і тим самим відрізняється від тих дисциплін, в яких це знання передається, як вже готове.

В.Н. Дружинін пропонує кілька значень терміна «експериментальна психологія» і, відповідно, її предметів.

психологія

Експериментальна психологія - система знань, отриманих на основі експериментального вивчення поведінки людини і тварин. За способом одержання ці знання протиставляються знанням, одержуваних апріорною психологією – філософською, інтроспективною, умоглядною, гуманітарною.

Останнє визначення експериментальної психології буде провідним для даного курсу.

Мета опанування дисципліни «Експериментальна психологія» полягає в формуванні професійного світогляду психологів, ознайомленні їх з основними теоретичними положеннями експериментальної психології, а також з методами наукового дослідження психіки та поведінки людини.

Завдання:

- ознайомити студента з основними теоретико-методологічними засадами експериментального методу в психології;

- розкрити особливості експерименту як одного з основних емпіричних методів сучасної психології;

- сформувати вміння та навички планування і проведення експериментального дослідження, навички кількісного й якісного аналізу результатів експерименту і їх інтерпретації;

- навчити студента критично оцінювати і застосовувати у своїй дослідницькій роботі результати експериментальних досліджень як фундаментального, так і прикладного характеру.

психологічне-знання

Курс «Експериментальна психологія» покликаний сформувати конструктивно-критичний погляд на психологічні теорії і досвід практичної роботи психологів з позицій оцінювання їх валідності, надійності і можливостей фальсифікації. Іншими словами, цей курс може сприяти формуванню у студентів здатності вибірково реагувати, оцінювати і вибирати дійсно наукові знання в потоці все зростаючої популістської, але часто сумнівної з власне науковим критеріям інформації.

Основне завдання пропонованого курсу лекцій полягає в тому, щоб озброїти студентів знаннями і методами у галузі організації та проведення емпіричних досліджень, сформованих у світовій і вітчизняній психологічній науці. Знайомство з основними принципами отримання нового знання в психології буде засновано на огляді та аналізі найбільш показових експериментів, наявних у психологічній науці.

Дисципліна «Експериментальна психологія» відноситься до числа базових курсів, що входять у «Професійний цикл» підготовки бакалаврів. Необхідною основою для вивчення дисципліни «Експериментальна психологія» є знання основних закономірностей функціонування і розвитку психіки, категоріального апарату психології, знання механізмів впливу на особистість соціальних факторів та ін. компетенції, що формуються в ході вивчення дисциплін: «Загальна психологія»,  «Психологія особистості», «Соціальна психологія», «Психологія розвитку та вікова психологія».

Знання, уміння і навички, що формуються в ході вивчення експериментальної психології, є компонентами базових компетенцій, необхідних для вивчення дисциплін: «Практикум з соціальної психології», «Практикум з психології розвитку», науково-дослідної роботи, випускної (кваліфікаційної) роботи.

Експериментальна-психологія

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Дружинін В.Н., Корнілова Т.В та ін.

Отже, якщо Вам необхідно придбати магістерську роботу чи реферат з курсу «Експериментальна психологія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!