Роздрукувати сторінку

Медична психологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Термін «медична психологія» виник у перші десятиліття 19 століття в роботах німецьких і французьких вчених. Дисципліна народилася на стику медичної і психологічної наук. Разом з тим, в останні роки став вживатися термін «клінічна психологія», що виник в США в кінці 19 століття.

Основний вклад психологів у медицину складається в подоланні одностороннього біологічного підходу до етіології, патогенезу та лікування різних захворювань. Більшість сучасних авторів вважають терміни «медична психологія» і «клінічна психологія» практично рівнозначними.

психологічна-наука

Сучасна клінічна практика потребує відновлення у хворого не тільки соматичного здоров'я, але також оптимального психологічного і соціального функціонування; більш того, психологічний стан людини найактивнішим чином впливає на його здоров'я, часто обумовлює швидкість і якість одужання при захворюваннях. Тому в підготовці лікаря суттєво зріс обсяг необхідних знань, умінь і навичок. Адже сучасному лікареві знання та вміння в області психології так само необхідні, як знання та вміння в області анатомії або фізіології. Крім того, практична охорона здоров'я вже вимагає залучення до участі в лікувальному процесі і фахівців гуманітарного профілю — клінічних психологів, соціальних працівників. Психологія необхідна і кожному представнику нової професії в медицині — менеджерів охорони здоров'я.

Отже, клінічна психологія – це галузь психології, що вивчає психологічні аспекти лікування, профілактики, діагностики, експертизи та реабілітації пацієнтів. У сферу її компетенції входить коло питань і проблем психологічного плану, пов'язаних з вивченням особистісних особливостей хворих, типів реагування пацієнта на своє захворювання, взаємин пацієнта з лікарем і іншим медичним персоналом. Крім перерахованих аспектів медична психологія приділяє увагу проблемам лікарської етики і деонтології, що зачіпають не тільки сферу взаємодії в системі лікар–хворий, але і експериментальні дослідження, ставлення до лабораторних тварин і етичні норми наукової діяльності.

Предметом клінічної психології є психіка хворого, а також різноманіття психологічних впливів у системі лікар–хворий. Психологія виступає в якості необхідного доповнення до фізіології і загальної патології. У зв'язку з цим правомірно говорити, що клінічна психологія, як і фізіологія, є пропедевтикою до всіх клінічних дисциплін. Медична психологія має не тільки лікувально-діагностичний, але і профілактичний аспект. Таким чином, вона вивчає широкий діапазон доброчинних або шкідливих психологічних впливів на особистість хворого і його міжособистісні стосунки, на процес лікування і одужання.

Метою вивчення курсу «Медична психологія» є ознайомлення студентів з основами сучасної нейропсихології, патопсихології, психологічними знаннями клініки соматичних захворювань, аномалій розвитку, а також з основами їх корекції і профілактики.

Дана навчальна дисципліна «Медична психологія» містить:

- систематизовані наукові знання про роль психологічних і соціальних факторів у розвитку захворювань людини;

 - поняття про етіологію, патогенез, специфічну профілактику, терапію і корекцію патологічних станів, обумовлених реакцією індивіда на хворобу і поломку механізмів психологічного захисту;

- включає новітні наукові дані про роль психологічних факторів у формуванні соціальної дезадаптації.

клінічна-психологія

В результаті вивчення медичної психології студент повинен:

-- Знати:

- Бути знайомим з теоріями мозкової локалізації психічних функцій в нормі і патології; проводити нейропсихологічний аналіз порушень вищих психічних функцій і емоційно-особистісної сфери при локальних ураженнях мозку.

-- Вміти:

- вміти організувати роботу медичного психолога в амбулаторно-поліклінічних та стаціонарних умовах; проводити всі етапи профілактики захворювань; дотримуватися правил етики роботи психолога і медичної деонтології;

- вміти організувати процес патопсихологічного обстеження; використовувати патопсихологічні методики для вивчення розладів психічних функцій і особистості;

- вміти організувати процес нейропсихологічного обстеження; застосовувати основні нейропсихологічні методики;

- оволодіти основними методиками клінічної психодіагностики, стратегією і тактикою психологічного консультування, психокорекції, реабілітації і психотерапії, експертною практикою в роботі психолога.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Блейхер В.М., Крук І.В., Боков С.Н., Лурія А.Р. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Медична психологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!