Роздрукувати сторінку

Кулінарія, як навчальна дисципліна

« Назад

Підготовка фахівців нового покоління вимагає оволодіння ними на високому професійному рівні класичних способів і прийомів, використовуваних у технологічних процесах виробництва кулінарної продукції, з метою їх подальшого розвитку та вдосконалення.

Професіоналізм у технології приготування їжі, тобто знання, як готувати, базується, в першу чергу, не на виконанні певних кроків у рецептурі, а швидше на знання і розуміння основних законів технології.

Кулінарія

Дисципліна «Кулінарія» займає одне з найважливіших місць в системі підготовки бакалаврів в галузі технології харчування.

Дисципліна «Кулінарія» включена в варіативну частину професійного циклу дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів за напрямом «Технологія продукції та організація громадського харчування».

Зміст дисципліни базується на наступності і взаємозв'язку з дисциплінами «Санітарія і гігієна харчування», «Технологія продукції громадського харчування», «Управління якістю продукції та послуг ресторану», «Організація виробництва і обслуговування на підприємствах громадського харчування», «Організація ресторанного справи за кордоном», «Технологія туристського обслуговування в підприємствах харчування».

Мета дисципліни: формування у майбутніх фахівців у сфері громадського харчування цілісного уявлення про особливості національної кулінарії в різних країнах і регіонах світу.

Завдання:

- отримання студентами систематизованих теоретичних знань за програмою дисципліни;

- набуття навичок складання меню з національною специфікою, приготування кулінарної продукції різних країн і регіонів світу і розробки технологічних документів на неї.

кулінарна-продукція

Компетенції, що формуються в результаті вивчення дисципліни:

- Знає про важливість вивчення дисципліни «Кулінарія» стосовно до майбутньої професії. Вміє застосувати знання та навички, набуті в процесі вивчення особливостей кулінарії народів світу, беручи участь у конкурсі з дисципліни.

- Знає основні принципи формування систем і типів харчування народів світу в цілому; особливості кулінарії різних країн і регіонів світу. Вміє розробляти техніко-технологічні карти на національні страви. Володіє практичними навичками приготування національних страв та розробки оригінальних меню, що відображають національну специфіку кулінарії окремо взятої країни чи регіону.

- Знає сучасний стан індустрії громадського харчування в області виробництва кулінарної продукції з національною специфікою. Уміє обґрунтовано захистити прийняті рішення та практичні результати своєї роботи (приготована кулінарна продукція, розроблені меню, техніко-технологічні карти).

- Вміє здійснювати пошук необхідної нормативної, технічної документації у довідково-правових системах. Володіє навичками практичного використання «Збірників рецептур» в процесі приготування кулінарної продукції.

технологія-харчування

Освітні технології: у викладанні дисципліни застосовують активні та інтерактивні освітні технології в залежності від виду та цілей навчального заняття: лекція-візуалізація, робота в малих групах, конкурс з дисципліни.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Н.І. Ковальов, М.Н. Куткіна, В.А. Кравцова та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи тези з курсу «Кулінарія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!