Роздрукувати сторінку

Лабораторна діагностика, як навчальна дисципліна

« Назад

Лабораторна діагностика - невід'ємна частина сучасної медицини, без якої немислима повноцінна лікарська допомога.

Мета навчання курсу «Лабораторна діагностика»: підготовка кваліфікованого лікаря – спеціаліста, який володіє системою загальнокультурних та професійних компетенції, здатного і готового для самостійної професійної діяльності.

сучасна-медицина

Завданнями дисципліни є:

1) навчання студентів розробляти раціональний та обґрунтований план обстеження конкретного хворого;

2) вивчення показань і протипоказань до обстежень;

3) закріплення вміння інтерпретувати результати обстеження при диференціальній діагностиці та лікуванні захворювань;

4) аналіз можливих причин помилкових результатів, спотворень, пов'язаних з фармакотерапією або порушеннями доаналітичного етапу;

5) встановлення діагностичних, диференційно-діагностичних і прогностичних завдань при призначенні окремих лабораторних тестів та їх комбінацій;

6) закріплення і вдосконалення навичок виробляти найбільш прості, але діагностично значущі, методи клінічної, біохімічної лабораторної діагностики;

7) формування навичок оформлення медичної документації;

8) подання випускникам новітніх досягнень сучасної науки в області клінічних лабораторних досліджень.

Лабораторна-діагностика

Розділи досліджуваної дисципліни:

1. Клінічний аналіз крові, клініко-діагностичне значення.

2. Клінічна лабораторна діагностика при гематологічних захворюваннях.

3. Лабораторні методи діагностики при захворюваннях шлунково-кишкового тракту.

4. Клініко-лабораторна діагностика при захворюваннях нирок і сполучної тканини.

Основні освітні технології: у процесі вивчення дисципліни використовуються традиційні технології, форми і методи навчання: практичні лабораторні заняття, робота з хворими і історіями хвороби, лекції; а також активні та інтерактивні форми проведення занять: інтерактивне опитування, дискусія, вирішення ситуаційних завдань, ділова гра, метод малих груп, захист історії хвороби, участь у науково-дослідній роботі кафедри, наукових товариствах і конференціях.

Самостійна робота студентів складається з двох компонентів: аудиторної (включає заповнення бланків аналізів за різними нозологіями) та позааудиторної (підготовка рефератів і відеокліпів по сучасним методам лабораторної діагностики; вирішення ситуаційних завдань; оформлення бланків аналізів).

Науково-дослідна робота є обов'язковим розділом вивчення дисципліни.

Тематика робіт вибирається з урахуванням наукового напрямку кафедри.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

1. Сучасні методи клінічної лабораторної діагностики.

2. Правила забору матеріалу для лабораторного дослідження.

3. Принципи та особливості проведення основних клінічних, біохімічних, імунологічних, морфологічних і генетичних методів обстеження, їх діагностичні можливості.

4. Обсяг основних і додаткових методів лабораторного дослідження, необхідних для діагностики та контролю за лікуванням захворювань внутрішніх органів.

клінічні-лабораторні-дослідження

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен вміти:

1. Призначити обґрунтований план лабораторного обстеження здорової і хворої людини з метою оцінки стану здоров'я.

2. Проводити забір матеріалу для лабораторного дослідження.

3. Оцінити результати лабораторних досліджень, дати інтерпретацію отриманих даних.

4. Використовувати показники клініко-лабораторних методів обстеження для обґрунтування діагнозу, контролю за лікуванням і прогнозу захворювання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен володіти:

1. Найбільш простими методами експрес-діагностики клінічної та біохімічної спрямованості.

2. Навичками роботи зі збільшувальною технікою (мікроскопами).

3. Інтерпретацією результатів лабораторних методів діагностики.

4. Поняттям обмеження у достовірності і специфічності лабораторних тестів, що найбільш часто зустрічаються.

5. Здатність роботи з навчальною, довідковою, науковою медичною літературою в тому числі і з електронними освітніми ресурсами.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: М.А. Пальцев, Н.Н. Потікаєв, І.А. Казанцева, С.С. Кряжева та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи статтю з курсу «Лабораторна діагностика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!