Роздрукувати сторінку

Психофізіологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Психофізіологія - це наука про фізіологічні основи поведінки і психічної діяльності.

Метою освоєння дисципліни «Психофізіологія» є формування знань про психофізіологію основних психічних процесів і функцій, а також регулювання функціональних станів; уявлень про сучасні методи фундаментальної і прикладної психофізіології.

Психофізіологія

У результаті освоєння дисципліни аспірант повинен:

-- Знати:

- закономірності обробки інформації людиною (кодування та декодування інформації) на різних системних рівнях; мати уявлення про матеріальні основи психіки, фізіологічні механізми суб'єктивних явищ, станів і індивідуальних відмінностей;

- існуючі методи та підходи до аналізу психологічних феноменів, психофізіологічних механізмів психічних явищ і станів.

-- Вміти:

- використовувати знання про психофізіологічні явища та механізми при аналізі психологічних даних;

- дослідити основні психологічні та психофізіологічні феномени і закономірності.

-- Мати навички (придбати досвід):

- оцінки психофізіологічних параметрів і психологічних характеристик людини.

психічні-процеси

У результаті освоєння дисципліни аспірант освоює наступні компетенції. Демонструє знання:

- існуючих методів і підходів до аналізу психофізіологічних механізмів психічних явищ і станів;

- володіє навичками організації та проведення психофізіологічних досліджень;

- демонструє здатність використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології теоретичних і експериментальних досліджень;

- демонструє знання різних методів психологічних досліджень;

- демонструє здатність до самостійної розробки нових методів досліджень в психології з урахуванням авторських прав;

- знає основні принципи обробки інформації людиною (кодування і декодування інформації) на різних системних рівнях;

- володіє знанням основних принципів аналізу та опису психологічних даних;

- демонструє вміння інтерпретувати психофізіологічні параметри оцінки психофізіологічних параметрів і психологічних характеристик людини.

Вивчення даної дисципліни базується на таких базових дисциплінах:

- Теорія та методологія сучасної психології.

- Якісні кількісні методи в психології.

основи-психіки

Для освоєння навчальної дисципліни, аспіранти повинні володіти наступними знаннями та компетенціями:

- знання актуальних проблем психології як науки про психологічні феномени, категорії і методи вивчення і опису закономірностей функціонування і розвитку психіки, взаємозв'язку психіки і психофізіології, принципів соціальної психології;

- здатністю до критичного аналізу і оцінки сучасних наукових досягнень, у тому числі в міждисциплінарних областях;

- здатністю вибирати і застосовувати методи дослідження, адекватних предмету і завданням дослідження;

- здатність збирати, аналізувати, обробляти і зберігати дані у відповідності з загальноприйнятими науковими та етичними стандартами;

- здатність планувати і вирішувати завдання власного професійного та особистісного розвитку;

- здатність проводити теоретичні та експериментальні дослідження в області психології, в тому числі з використанням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій;

- здатність дотримуватися етичних норм в професійній діяльності.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Александров Ю.І., Марютіна Т.М., Єрмолаєва О.Ю., Данілова Н.Н. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи тези з курсу «Психофізіологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!