Роздрукувати сторінку

Психологія аномального розвитку, як навчальна дисципліна

« Назад

Аномальний розвиток – не дефектний, а своєрідний розвиток, що не обмежується негативними ознаками, а має цілий ряд позитивних, що виникають в силу пристосування дитини з дефектом до світу. Дане поняття входить в коло понять, що об'єднуються терміном «дизонтогенез», яким позначають різні форми порушень онтогенезу.

Дисципліна «Психологія аномального розвитку» входить в факультативну частину циклу підготовки фахівців спеціальності «Клінічна психологія» соціально – психологічного факультету і побудована відповідно з основною освітньою програмою, з урахуванням вимог державного освітнього стандарту за напрямом «Клінічна психологія».

порушення-онтогенезу

Цілями освоєння дисципліни «Психологія аномального розвитку» є озброєння студентів знаннями феноменології, структурою, динамікою особистісних розладів і взаємозв'язку з іншими розладами, а також основними моделями діагностики і психотерапії, а також:

- методологічними засадами вивчення особистості в клінічній психології;

- узагальненими знаннями психологічних механізмів зміни особистості і діяльності в патології, патопсихологічних синдромів;

- критерії визначення особистісних розладів;

- категорії основних форм особистісної патології;

- характеристики паранойдного, шизоїдного, шизотипічного, істероїдного, нарцисичного, асоціального і прикордонного особистісних розладів;

- схожість і відмінність міжнародних класифікацій.

Психологія-аномального-розвитку

Зміст курсу «Психологія аномального розвитку» є логічним продовженням і поглибленням знань, отриманих в результаті опанування дисциплін «Загальна психологія», «Психологія розвитку та вікова психологія», а також «Психологія особистості» і «Розлади особистості».

Умовами успішного проходження курсу є:

- глибокі і узагальнені знання основних понять, методологічних основ розладів особистості, знання про основні форми порушення окремих психічних процесів, психічної діяльності та особистості; провідних патопсихологічних синдромів і сучасних методів психопрофілактики;

- вміння організувати структурну діагностику особистісних розладів, використовувати та інтерпретувати психологічні тести діагностики особистісних розладів;

- сформовані навички викладу у формі усного або письмового повідомлення або доповіді основних положень, що містяться в навчально-методичній та спеціальній науковій літературі, а також інтерпретації результатів, представлених у повідомленні або доповіді.

аномальний-розвиток

В результаті освоєння даної дисципліни студент формує і демонструє наступні загальні та професійні компетенції:

- Умінням формулювати розгорнутий структурований психологічний висновок, що відповідає цілям дослідження в контексті психологічної теорії, забезпечувати пацієнта (клієнта) і медичний персонал (замовника послуг) інформацією про результати діагностики, формулювати рекомендації;

- Умінням кваліфіковано здійснювати клініко-психологічне втручання в цілях профілактики, лікування, реабілітації та розвитку;

- Умінням кваліфіковано проводити психологічне дослідження в рамках різних видів експертизи (судово-психологічної, військово-психологічної, психолінгвістичної, медико-психолого-соціальної), аналізувати її результати, формулювати експертний висновок, адекватний завданням експертизи і запитам користувача.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Абрамова Г.С., Юдчиц Ю.А., Березін Ф.Б., Мирошніков М.П., Рожанець Р.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Психологія аномального розвитку» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!