Роздрукувати сторінку

Високомолекулярні сполуки, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Високомолекулярні сполуки» відноситься до базової частини навчального плану, будучи фундаментальною дисципліною. Вона забезпечує взаємозв'язок всіх природничих хімічних дисциплін.

Високомолекулярні-сполуки

Курс «Високомолекулярні сполуки» знайомить студентів-хіміків з основами науки про полімери та її найважливішими додатками, так як розвиток науки і техніки в даний час неможливо уявити без використання полімерів, які застосовуються майже в усіх галузях народного господарства.

У зв'язку з цим і виникла необхідність включення хімії високомолекулярних сполук в програму всіх вузів, де вивчаються дисципліни хімічного циклу.

Хімія і фізика полімерів, спираючись на загальнонаукові дисципліни: неорганічну, органічну, фізичну хімію, фізику та інші, - вивчає прояв загальних законів хімії та фізики в дуже специфічній поведінці полімерів. Ця специфіка властивостей полімерів обумовлює ряд відхилень від загальних законів. Тому вивчення особливостей полімерного стану речовини є важливим завданням курсу високомолекулярних сполук.

В курсі використані вітчизняні традиції та сучасний досвід в галузі виховання у студентів культури спілкування, міжнаціональних відносин в багатонаціональному суспільстві. З цією метою в ході практичних занять приділяється особлива увага формуванню навичок колективної роботи (парної та групової) під час виконання хімічного експерименту. На семінарах відводиться час як для розкриття сутності найбільш важливих питань семінару та виступів за темами рефератів, так і аналізу цих виступів. Така організація навчального процесу у вузі дозволяє формувати у майбутніх фахівців професійно значущі комунікативні навички і виховувати відповідальність за якість придбаних знань у період навчання в стінах університету.

використання-полімерів

Хімія високомолекулярних сполук стає однією з найбільш швидкозростаючих галузей науки і промисловості.

Метою курсу «Високомолекулярні сполуки» є ознайомлення студентів з основами науки про полімери та її найважливішими практичними додатками, знання яких необхідно кожному.

Предметом курсу є вивчення методів синтезу та хімічних перетворень полімерів, будови та умов отримання; встановлення взаємозв'язку властивостей полімерів від їхньої структури і способу отримання. Особлива увага приділяється основним фізичним властивостями полімерів, необхідних для кращого розуміння поведінки полімерів при їх отриманні, переробки, експлуатації та експлуатації.

Курс «Високомолекулярні сполуки» пов'язаний і базується на знанні курсу «Органічна хімія». Розділів: алкени, алкіни, аміни, дієни, карбонові кислоти та їх похідні, альдегіди і кетони, феноли, двох- і багатоатомні спирти, ароматичні вуглеводні, вуглеводи, амінокислоти, білки, гетероциклічні сполуки.

Курсу «Фізична хімія». Розділів: хімічна термодинаміка, кінетика, розчини, фазові рівноваги, електрохімія.

Курсу «Колоїдна хімія». Розділів: колоїдні розчини, поверхневі явища та адсорбція.

Курсу «Фізика». Розділів: механіка, електрика. Необхідно мати навички і вміння з вищої математики, неорганічної та біологічної хімії.

полімери

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: В.М. Сутягін, Л.І. Бондалетова та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити магістерську роботу чи тези з курсу «Високомолекулярні сполуки» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!