Роздрукувати сторінку

Осетрівництво, як навчальна дисципліна

« Назад

Осетрові — унікальні реліктові риби, які мешкали повсюдно у Північній півкулі нашої планети 200-250 млн. років тому.

В останні роки в світі та Європі отримує розвиток новий напрямок в аквакультурі – осетрівництво, який має два призначення: вирощування молоді осетрових риб для заповнення природних запасів, так зване штучне відтворення та вирощування осетрових риб з метою отримання товарної продукції: харчова чорна ікра і м'ясо риби.

рибництво

Штучне відтворення отримало свій розвиток з 50 – х років XX століття в Радянському Союзі. Найбільш ефективно ця діяльність була поставлена в Прикаспійських державах. У 50 - х роках минулого століття радянськими вченими була розроблена біотехнологія штучного відтворення осетрових риб з метою заповнення природних запасів цих цінних видів риб Волго-Каспійського басейну.

За весь період існування промислового відтворення на басейні (починаючи з 1954 р.) в Каспій випущено близько 3 млрд. заводської молоді осетрових. При цьому, на рибоводних заводах вирощено понад 2,2 млрд. різних видів, що становить 73% від загальної кількості по басейну (до 1990 р. Ця величина становила 90%). В даний час частка риб заводського походження в уловах досягла у білуги – 90%, севрюги – 45%, осетра – 60%.

Сучасні масштаби штучного відтворення ще не можуть компенсувати зменшення кількості молоді осетрових риб від природного розмноження, не забезпечують необхідного рівня поповнення чисельності осетрових, існує загроза втрати генетичного різноманіття популяцій осетрових каспійського моря.

В останні роки відбулося різке зниження масштабів індустріального відтворення, обсяг випуску молоді осетрових риб осетровими рибоводними заводами знизився на 35% і не перевищує 50 млн. шт.

У Східній Європі штучним відтворенням осетрових риб займаються 4 рибоводних заводи в Україні, 2 господарства в Болгарії, 1 господарство в Білорусії і 1 господарство у Польщі.

Товарне осетрівництво – вирощування осетрових для виробництва продукції з цих цінних видів риб, звичайно, не вирішить проблему відновлення природних запасів, але, по – перше, певною мірою зніме прес з природних ресурсів, і, по — друге, дасть можливість легалізованої реалізації осетрової продукції.

ставкове-господарство

Мета вивчення дисципліни «Осетрівництво» – оволодіти необхідними знаннями в області осетрівництва і отримати сучасну наукову інформацію про напрями і форми у рибництві, про стан та перспективи розвитку, про методи інтенсифікації.

Завданнями дисципліни «Осетрівництво» є:

– оволодіти необхідними теоретичними і практичними знаннями в різних напрямках товарного рибництва, що дозволяє майбутнім фахівцям вирішити конкретні виробничо-технологічні задачі;

– оволодіти методами інтенсифікації рибоводних процесів;

– сформувати уявлення про основні об'єкти осетрівництва як тепловодного ставкового господарства.

Дисципліна «Осетрівництво» є однією з дисциплін по вибору професійного циклу знань навчального плану підготовки бакалаврів.

Дисципліна «Осетрівництво» читається для студентів, що навчаються за напрямом підготовки «Водні біоресурси та аквакультура (практико-орієнтована програма)».

У результаті вивчення курсу у студентів повинні бути сформовані наступні загальнокультурні компетенції:

– здатність застосовувати методи і технології штучного відтворення та вирощування гідробіонтів, боротьби з інфекційними та інвазійними захворюваннями гідробіонтів;

– готовність до експлуатації технологічного обладнання в аквакультурі;

– здатність керувати технологічними процесами в аквакультурі, забезпечувати випуск продукції, що відповідає вимогам стандартів і ринку, організувати роботу малих колективів виконавців;

– готовність до вивчення науково-технічної інформації, вітчизняного і зарубіжного досвіду з тематики дослідження;

– здатність розуміти, викладати і критично аналізувати базову інформацію у галузі рибного господарства.

Студент, який прослухав курс «Осетрівництво», повинен:

- Знати основні процеси виробництва риби в ставкових, індустріальних і озерних господарствах. Мати уявлення про товарне рибництво.

- Вміти користуватися довідковою літературою по рибництву, а також складати і розрахувати норми посадки риби на нагул, добові раціони та кормові коефіцієнти.

- Володіти методикою збору і обробки рибогосподарського матеріалу.

Курсова робота: не передбачено.

Інтерактивні освітні технології, що використовуються в аудиторних заняттях:

– керовані викладачем бесіди;

– мультимедійні презентації.

Осетрівництво

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Пономарів С.В., Іванов Д.І., Козлов В.І., Нікіфоров-Нікішин А.Л., Бородін А.Л. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи презентацію з курсу «Осетрівництво» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!