Роздрукувати сторінку

Біохімія, як навчальна дисципліна

« Назад

Біологічна хімія (біохімія) – наука, що вивчає хімічний (молекулярний) склад живих організмів і хімічні реакції, що протікають в них, які лежать в основі життєдіяльності.

Біохімія

Об'єктами вивчення біохімії є різні живі організми - віруси, бактерії, рослини, тварини і організм людини. Сукупність біохімічних перетворень органічних сполук (біомолекул) в живих організмах називається обміном речовин або метаболізмом. Метаболізм, у свою чергу, складається з процесів біосинтезу речовин, тобто анаболізму, і процесів розщеплення речовин, тобто катаболізму.

У другій половині XIX століття біологічна хімія стала виділятися в самостійну науку. У багатьох університетів були засновані кафедри медичної хімії. Однак найбільш значні відкриття в області біохімії були зроблені у ХХ столітті. У цей період були відкриті «гормони» і «вітаміни», відомості про які і лягли в основу перших підручників біохімії.

Хроніка важливих відкриттів в біохімії: 1904 р. – Кнооп відкрив механізм окислення жирних кислот.

1926 р. – рік народження ензимології - Самнер виділив у кристалічному вигляді фермент уреазу.

1930 р. – Енгельгарт відкрив окислювальне фосфорилювання.

1930 р. – Полінг відкрив вторинну структуру білкової молекули (Нобелівська премія). Кребс – відкрив цикл трикарбонових кислот (ЦТК).

1953 р. – Д. Уотсон і Ф. Крик відкрили структуру ДНК. Це відкриття стало початком ери молекулярної біології.

1961 р. – М. Ніренберг розшифрував генетичний код. 90% Нобелівських премій, які були присуджені в області хімії і біології, стосувалися біохімії.

Наукова інформація з біохімії дуже велика: у світі виходять сотні біохімічних журналів.

живі-організми

Плановані результати навчання з дисципліни «Біохімія» - знання, уміння, навички і досвід діяльності, що характеризують етапи формування компетенцій і забезпечують досягнення планованих результатів освоєння освітньої програми бакалаврату:

-- Знання:

- Теоретичні основи біологічної хімії.

- Новітні наукові та практичні досягнення в галузі біологічної хімії.

- Біохімічні основи життєдіяльності організму.

- Властивості найважливіших класів біохімічних сполук у взаємозв'язку з їх будовою.

- Методи виділення, очистки, ідентифікації сполук.

- Властивості розчинів біополімерів і біологічно активних речовин, ферментативний каталіз.

- Методи дослідження біохімічних компонентів у біологічних рідинах і тканинах.

- Короткі історичні відомості про розвиток біологічної хімії, роль учених у розвитку цієї науки.

-- Вміння:

- Грамотно пояснювати процеси, що відбуваються в живих організмах, з біохімічної точки зору.

- Підготувати і провести хімічний експеримент по вивченню властивостей та ідентифікації найважливіших природних об'єктів.

- Здійснювати підбір біохімічних методів і проводити дослідження азотовмісних речовин, ліпідів, вуглеводів та їх метаболітів, мінеральних речовин, ферментів.

- Проводити обробку результатів експерименту і оцінювати їх у порівнянні з літературними даними.

-- Навичка:

- Використовувати необхідні прилади і лабораторне обладнання при проведенні біохімічних досліджень.

- Володіти методиками визначення вмісту метаболітів і активності ферментів.

-- Досвід діяльності:

- Використовувати необхідні прилади і лабораторне обладнання при проведенні біохімічних досліджень.

- Використовувати теоретичні знання і практичні навички, отримані при вивченні дисципліни «Біохімія», для вирішення відповідних професійних завдань в області професійної діяльності.

біологічна-хімія

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Л.Г. Пінчук, Є.П. Зінкевич, С.Б. Грідіна та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Біохімія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!