Роздрукувати сторінку

Колоїдна хімія, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Колоїдна хімія» належить до базової частини блоку хімічних дисциплін, є обов'язковим курсом.

Мета курсу колоїдної хімії – ознайомити студентів з основами сучасного вчення про дисперсний стан речовини, поверхневі явища в дисперсних системах, дати уявлення про теоретичну та експериментальну базу, а також про міждисциплінарний характер і про перспективи і проблеми цієї великої області хімії.

Колоїдна-хімія

Завдання курсу – дати чітке уявлення про фундаментальні теоретичні і експериментальні основи колоїдної хімії в її сучасному стані, а також розуміння природи та механізмів процесів, що протікають в мікрогетерогенних системах.

Для освоєння дисципліни студент повинен володіти наступними знаннями, вміннями та компетенціями:

- володіти основами теорії фундаментальних розділів хімії (загальної, неорганічної, органічної та фізичної хімії і фізики;

- вміти застосовувати методи математичного аналізу та моделювання, теоретичного і експериментального дослідження;

- володіти навичками хімічного експерименту і дослідження хімічних речовин і реакцій;

- володіти методами реєстрації та обробки результатів хімічних експериментів;

- вміти працювати з комп'ютером як засобом управління інформацією.

дисперсний-стан-речовини

Дисципліна «Колоїдна хімія» є попередньою для освоєння дисциплін базової і варіативної частин професійного циклу.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- знати теоретичні основи головних розділів колоїдної хімії: поверхневих явищ, утворення і стійкості дисперсних систем, механізмів і закономірностей процесів, що протікають в цих системах;

- вміти використовувати отримані знання для аналізу і пояснення отриманих експериментальних результатів;

- володіти експериментальними методами визначення найважливіших колоїдно-хімічних характеристик дисперсних систем: поверхневих, кінетичних, електрокінетичних, реологічних властивостей дисперсних систем;

- мати досвід представлення наукових результатів у вигляді звітів, статей, доповідей на конференціях.

дисперсні-системи

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких компетенцій:

- здатність використовувати знання властивостей хімічних елементів, сполук і матеріалів на їх основі для вирішення завдань професійної діяльності;

- здатність використовувати знання основних фізичних теорій для вирішення фізичних завдань, самостійного набуття фізичних знань, для розуміння принципів роботи приладів і пристроїв, у тому числі, які виходять за межі компетентності конкретного напряму.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- знати: закономірності поведінки, методи отримання та основні фізико-хімічні властивості дисперсних систем, сучасний стан теорії поверхневих явищ, стійкості і коагуляції дисперсних систем.

- вміти: використовувати отримані теоретичні знання в області хімії дисперсних систем при вивченні інших дисциплін, які вивчають різні процеси в гетерогенних системах.

- володіти: навичками проведення експерименту в дисперсних системах та методами обробки отриманих результатів, а також навичками у вирішенні теоретичних і прикладних завдань у галузі колоїдної хімії, хімії гетерогенних та дисперсних систем.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: В.В. Ямінський, В.А. Пчелін, Є.А. Амеліна, Є.Д. Щукін та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи реферат з курсу «Колоїдна хімія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!