Роздрукувати сторінку

Технічна фізика, як навчальна дисципліна

« Назад

Фізика займається вивченням фундаментальних законів природи. Технічна фізика розглядає ці закони в практичному застосуванні. У свою чергу закономірності, виявлені технічною фізикою, застосовуються в інженерному проектуванні і виробництві. Завдяки розвитку цієї галузі сучасні підприємства, що займаються виготовленням технологічного обладнання, мають можливість удосконалювати свою продукцію і модернізувати технологічні процеси. Дана наукова галузь ніколи не стоїть на місці і вимагає постійного припливу молодих фахівців, готових внести свій вклад в дослідницьку діяльність.

Метою освоєння дисципліни «Технічна фізика (електрохімічні та електрофізичні методи обробки)» є вивчення принципів обробки матеріалів різними методами немеханічного впливу.

технологічні-процеси

Завданням вивчення дисципліни є засвоєння основних положень сучасних методів обробки матеріалів, що використовують явища: електрохімічні та електроерозійні; силові дії імпульсних магнітних полів та електрогідравлічних явищ; теплові явища, що виникають під впливом потоку електронів, сфокусованого випромінювання, потоку плазми; акустичні явища та ін.

Дисципліна «Технічна фізика» відноситься до математичного і природознавчого циклу і є дисципліною за вибором студента.

Дисципліна базується на знаннях, отриманих в попередніх дисциплінах «Фізика», «Хімія», «Вступ в напрямок», і взаємопов'язана з дисциплінами «Матеріалознавство», «Електротехніка і електроніка», «Механіка рідини і газу».

Отримані при вивченні дисципліни знання будуть використовуватися при вирішенні технологічних завдань курсового та дипломного проектування, а також у практичній діяльності.

Для освоєння дисципліни необхідно попереднє вивчення дисциплін «Основи технології машинобудування», «Технологія конструкційних матеріалів», «Процеси формоутворення та інструмент».

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування професійних компетенцій:

- вміння вибирати основні і допоміжні матеріали і способи реалізації основних технологічних процесів і застосовувати прогресивні методи експлуатації технологічного обладнання при виготовленні виробів машинобудування;

- здатність застосовувати способи раціонального використання сировинних, енергетичних та інших видів ресурсів машинобудівних виробництв, сучасні методи розробки маловідходних, енергозберігаючих та екологічно чистих машинобудівних технологій.

технологічне-обладнання

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

Знати:

- фізичні основи розглянутих методів обробки;

- технологічні можливості різних методів обробки;

- рекомендовані області застосування у відповідності з властивостями оброблюваних матеріалів.

Вміти застосовувати їх для розв'язання задач проектування технологічних процесів:

- вибирати модель обладнання для реалізації методу обробки;

- визначати технологічні прийоми і режими обробки;

- здійснювати вибір інструментів і засобів технологічного оснащення;

Володіти навичками проектування технологічних процесів та інструментів, які реалізують розглянуті методи обробки.

Технічна-фізика

Становленю та розвитку курсу свої праці присвятили такі вчені: Л. Б. Ганзбург, А. А. Кульчицький, Л. В. Одинцов та ін.

Отже, якщо Вам бракує часу, і потрібно замовити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Технічна фізика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.