Роздрукувати сторінку

Етика та деонтологія у фармації, як навчальна дисципліна

« Назад

На сучасному етапі розвитку суспільства необхідно наукове управління на основі пізнання соціальних закономірностей.

«Етика та деонтологія у фармації» вивчає принципи поведінки медичного персоналу, спрямованих на максимальне підвищення корисності лікування та виключення недоліків у медичній діяльності.

Етика-та-деонтологія-у-фармації

Деонтологію називають вченням про належну поведінку медичного персоналу.

Вивчення даної дисципліни базується на філософських, юридичних питаннях, історії медицини. «Етика та деонтологія у фармації» розглядає широке коло питань, що цікавлять лікаря будь-якої спеціальності: особливості взаємовідносин лікаря і хворого, що складаються в процесі діагностики і лікування, психології хворого, питання професійної лікарської етики, збереження медичної таємниці, етичні аспекти медичних досліджень на людях. Особлива увага приділяється ролі психогенних факторів у розвитку нервово-психічних і соматичних захворювань, змін системи відносин особистості, самооцінками перебігу хвороби, аналізу різних вікових етапів у житті хворого. Розглядається проблема соціально-трудової реабілітації хворих, підкреслюється роль трудотерапії, впливу соціального середовища.

Метою курсу «Етика та деонтологія у фармації» є формування моральної свідомості лікарів, прилучення до моральної традиції вітчизняної медицини через безпосередню передачу морального досвіду від вчителів до учнів.

Завдання дисципліни полягає у формуванні у студентів здатності визначити ступінь тяжкості симптому, можливість його самостійного лікування, а також вибрати оптимальний лікарський препарат і умови його раціонального застосування для кожного конкретного пацієнта.

медична-діяльність

Вимоги до результатів освоєння дисципліни:

- Здатність і готовність до управління персоналом;

- Здатність і готовність до розробки і обґрунтування маркетингової діяльності в залежності від виду попиту й типу ринку; з планування асортименту; по позиціонуванню товару на ринку;

- Здатність і готовність використовувати складання та подання бухгалтерських звітів (оформлення первинних документів);

- Здатність і готовність до здійснення аналізу та планування показників виробничо-господарської діяльності;

 - Здатність і готовність до здійснення державного контролю якості, ефективності та безпеки лікарських засобів на різних етапах обігу;

- Здатність і готовність до здійснення контролю за дотриманням ліцензійних вимог організаціями, що здійснюють фармацевтичну діяльність. Виявлення фальсифікованих лікарських засобів та методи боротьби з ними;

- Здатність та готовність до проведення контролю організації лікарського забезпечення населення і медичних установ;

- Здатність і готовність до професійної роботи в області обґрунтування вибору засобів просування товарів на фармацевтичному ринку; вибір цільових сегментів ринків;

- Здатність і готовність до здійснення пошуку та аналізу інформації з питань контролю якості лікарських засобів з використанням різноманітних типів літературних джерел та електронних баз даних;

- Здатністю і готовністю до здійснення освітньої, виховної, педагогічної та науково-практичної роботи.

деонтологія

Формування професійних компетенцій провізора-інтерна передбачає оволодіння системою професійних знань, умінь, навичок.

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Лозова В.І., Троцко Г.В., Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Я. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити дипломну роботу чи тези з курсу «Етика та деонтологія у фармації» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!