Роздрукувати сторінку

Технічна електрохімія, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Теоретична електрохімія» відноситься до спеціальної дисципліни, знання якої необхідно для виконання проектної та науково-дослідницької роботи, проходження виробничо-технологічної практики, а також для вивчення наступних дисциплін за напрямом Хімічна технологія («Основи електрохімічних технологій», «Основи теорії корозії та захисту металів», «Функціональна гальванотехніка» та ін.).

Метою викладання дисципліни є ознайомлення студентів з основними поняттями і законами, основними розрахунковими і експериментальними методами електрохімії.

електрохімічні-параметри

Цілі опанування дисципліни:

а) формування уявлень про фізико-хімічні процеси, що лежать в основі технологій в області технічної електрохімії;

б) формування науково-обґрунтованого підходу до вивчення електрохімічних властивостей об'єктів та розробки електрохімічних методів отримання та модифікації різних речовин і матеріалів;

в) формування знань про методи проведення наукових та інженерних досліджень в області електрохімічних технологій та виробництв.

Завдання вивчення навчальної дисципліни – навчити навичкам використання теоретичних положень для розв'язання практичних завдань.

Вивчення курсу базується на знанні студентами дисциплін:

- Фізика;

- Фізична хімія.

методи-електрохімії

Зміст дисципліни «Технічна електрохімія»:

1. Класифікація електрохімічних технологічних процесів.

2. Електрохімічні пристрої.

3. Електротранспорт і електрохімічна енергетика.

4. Технології напилення металів.

5. Хімічні джерела струму. Водневий паливний елемент.

6. Напівпровідники.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати основні закони фізичної хімії та електрохімії (теорії електролітичної дисоціації слабких та сильних електролітів, основи електропровідності електролітів і практичне застосування явища, причини виникнення електродного потенціалу і ЕРС, класифікацію електродів і електрохімічних систем, основні теорії та сучасні уявлення про подвійному електричному шарі, закони Фарадея, причини виникнення поляризації та кінетичні закономірності конкретних видів поляризації), принципи роботи електрохімічних приладів і пристроїв, основні напрямки розвитку фундаментальної та прикладної електрохімії.

Студенти повинні вміти застосовувати теоретичні знання до конкретних електрохімічних процесів, узагальнювати та обробляти експериментальну інформацію, висувати на її основі гіпотези і встановлювати межі їх застосування; визначати електрохімічні параметри розчинів електролітів, еквіваленти речовин, рівноважні електродні потенціали; проводити розрахунки, засновані на термодинаміки електродних систем; виявляти закономірності протікання електрохімічних процесів.

Володіти:

а) базовими теоретичними знаннями в області технічної електрохімії;

б) навичками роботи на експериментальному обладнанні, а також самостійного аналізу результатів дослідження і прийняття відповідних рішень;

в) сучасними методами проведення електрохімічних досліджень.

Технічна-електрохімія

Дисципліна «Теоретична електрохімія» вивчається протягом семестру, при цьому загальна трудомісткість дисципліни складається з аудиторних занять (лекції, практичні заняття та лабораторні заняття) і самостійної роботи студента. Підсумковим контролем є іспит, перед яким студенти обов'язково повинні виконати і захистити всі лабораторні роботи, а так само пройти проміжний рейтинговий контроль.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Лукомський Ю. Я., Байрамов В. М., Бєлов А. Н., Гаврилова С. А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи доповідь з курсу «Технічна електрохімія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.