Роздрукувати сторінку

Електрохімія, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Електрохімія» відноситься до спеціальної дисципліни, знання якої необхідно для виконання проектної та науково-дослідницької роботи, проходження виробничо-технологічної практики, а також для вивчення наступних дисциплін за напрямом «Хімічна технологія» («Основи електрохімічних технологій», «Основи теорії корозії та захисту металів», «Функціональна гальванотехніка» та ін.).

Навчальна дисципліна "Електрохімія" є однією з основних профілюючих дисциплін у системі підготовки бакалаврів.

електрохімічна-наука

Мета дисципліни – ознайомити з основами електрохімічної науки, фундамент якої становить теорія електролітів, електрохімічна термодинаміка і кінетика.

Основними завданнями дисципліни "Електрохімія" є:

– отримання уявлень про іон-іонних та іон-дипольних взаємодій у розчинах електролітів в рівноважних і нерівноважних явищ;

– ознайомлення з електрохімічними системами в рівноважних умовах відсутності струму (електрохімічна термодинаміка) і нерівноважних умовах при проходженні електричного струму (електрохімічна кінетика);

– ознайомлення з деякими прикладними аспектами електрохімії.

електрохімічна-термодинаміка

Вивчення дисципліни «Електрохімія» необхідно для успішного виконання кваліфікаційної роботи в галузі фізичної хімії, формування загальнокультурних, професійних компетенцій та подальшої професійної діяльності.

Під час оволодіння курсу «Електрохімія» студент формує і демонструє наступні загальнокультурні та загальнопрофесійні компетенції:

– використовувати фізико-математичний апарат для розв'язання розрахунково-аналітичних завдань, що виникають у ході професійної діяльності;

– вибирати та застосовувати відповідні методи моделювання фізичних, хімічних та технологічних процесів.

В результаті освоєння і вивчення дисципліни «Електрохімія» студент повинен знати: теоретичні основи електрохімічної термодинаміки і кінетики, мати уявлення про взаємозв'язок структури активних комплексів, базового набору елементарних стадій і механізмів каталітичних циклів перетворення різних за природою молекул субстратів.

Вміти: здійснювати електрохімічні експерименти, підготувати звіт про виконану роботу за заданою методикою.

Володіти: теоретичними уявленнями про іон-іонних та іон-дипольних взаємодій у розчинах електролітів в рівноважних і нерівноважних явищах, уявленнями описі закономірностей електрохімічних систем в рівноважних умовах відсутності струму (електрохімічна термодинаміка) і нерівноважних умовах при проходженні електричного струму (електрохімічна кінетика).

Вивчення курсу базується на знанні студентами дисциплін:

- Фізика;

- Фізична хімія.

Електрохімія

Структура курсу:

1. Предмет електрохімії.

2. Визначення теоретичної електрохімії, її розділи.

3. Загальна характеристика електрохімічних процесів, їх специфіка.

4. Хімічні і електрохімічні способи здійснення окислювально-відновних реакцій.

Свою увагу зародженню та формуванню дисципліни приділяли такі науковці: Ю.А. Єршов, В.А. Попков, А.С. Берлянд, А.З. Книжник та ін.

Отже, якщо Вам потрібно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Електрохімія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!