Роздрукувати сторінку

Анатомія, як навчальна дисципліна

« Назад

Анатомія — розділ біології і конкретно морфології, що вивчає будову тіла організмів і їх частин на рівні вище клітинного.

анатомічна-номенклатура

Мета вивчення анатомії - отримання базових знань про будову тіла людини, про будову та основні функції органів і систем, їх взаємозв'язки і розуміння принципу цілісності організму, про закономірності онтогенетичного формування анатомічних структур, варіювання будови анатомічних ознак і аномалії їх розвитку, знайомство з міжнародною анатомічною номенклатурою; формування в учнів базових знань, необхідних для подальшого навчання за спеціальністю «Біологія» з таких дисциплін, як «Фізіологія людини і тварин», «Вища нервова діяльність», «Гістологія», «Ембріологія» і ін., а також необхідних у професійній роботі антрополога.

Завдання курсу:

- знайомство учнів з предметом, міжнародною анатомічною номенклатурою та історією розвитку анатомічних знань;

- ознайомлення учнів з будовою скелета і окремих кісток, способами з'єднання кісток між собою, м'язів, що здійснюють рухи людини;

- знайомство учнів з системами внутрішніх органів людини (травної, дихальної, сечостатевої), судинної та нервової системами, ендокринним апаратом;

- формування уявлень про функціонування внутрішніх органів, нервової і гуморальної регуляції їх діяльності;

- знайомство з основами функціонування нервової системи;

- формування уявлень про нормальне варіювання будови анатомічних структур;

- знайомство учнів з основами ембріонального формування анатомічних структур, формами аномалій розвитку і причинами їх виникнення;

- формування уявлень про цілісність організму людини, про взаємозв'язок усіх органів і систем;

- формування вміння виділяти важливі з точки зору професійної діяльності особливості анатомічних структур, рідкісні варіанти будови, виявлення патологій, розуміти значення впливу ендо- і екзогенних чинників на особливості будови анатомічних структур.

анатомічні-ознаки

Дисципліна спрямована на формування знань з анатомії людини, необхідних для базової освіти студентів, які навчаються за спеціальністю «Біологія».

Використовувані технології:

А. Освітні технології: використання підручників з анатомії, атласів з анатомії, презентацій за лекційними темами і практичних занять.

Б. Науково-дослідні технології: використання сучасних даних науково-дослідницької літератури з анатомії.

В. Науково-виробничі технології: використання препаратів з анатомії, виготовлених за допомогою сучасних технологій полімерного бальзамування.

Для самостійної роботи студенти мають можливість використовувати скелетні (кісткові) матеріали з анатомії людини, вологі препарати внутрішніх органів і відділів головного людини, а також препарати по спланхнології, виготовлені методом полімерного бальзамування.

Анатомія

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Савельєв С.В., Негашева М.А., Дзержинський Ф.Я. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно купити магістерську роботу чи статтю з курсу «Анатомія» пишіть в організацію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!