Роздрукувати сторінку

Клінічна фармація, як навчальна дисципліна

« Назад

Головне завдання клінічної фармації – навчити фахівця правильно вибирати найбільш клінічно ефективний і безпечний лікарський засіб при конкретному захворюванні у конкретного хворого, а також вказати доступні та інформативні критерії ефективності його застосування і безпеки.

Послідовність вивчення курсу клінічної фармації:

1. Теоретичні основи курсу вивчаються студентами самостійно згідно з програмою та рекомендованої літератури.

2. Виконання контрольної роботи.

3. Відвідування лекцій і лабораторних занять в період навчально-екзаменаційної сесії.

Клінічна-фармація

Мета вивчення дисципліни: навчити студента вибору ефективних, безпечних і доступних лікарських засобів для проведення сучасної індивідуальної фармакотерапії з використанням положень доказової медицини.

Завдання вивчення дисципліни:

- вивчити фармакокінетику і фармакодинаміку основних груп лікарських засобів, їх зміни при порушенні функції різних органів і систем, взаємодію і небажані лікарські реакції, показання та протипоказання до застосування лікарських засобів;

- сформувати вміння та навички, необхідні для орієнтації в фармакотерапії пацієнтів шляхом вибору ефективних, безпечних і доступних лікарських засобів.

Вимоги до рівня освоєння змісту дисципліни.

лікарські-засоби

Студент повинен знати:

1. Групову приналежність і фармакодинаміку основних груп лікарських засобів.

2. Характеристику основних фармакокінетичних параметрів лікарських засобів, режим дозування при різній патології у новонароджених, дітей і людей похилого віку, в період вагітності і лактації, у залежності від характеру захворювання та функціонального стану організму пацієнта, наявності шкідливих звичок (куріння, алкоголізм, наркоманія).

3. Основні небажані лікарські реакції найбільш поширених лікарських засобів, їх виявлення, класифікацію та реєстрацію.

4. Основи формулярної системи та стандарти діагностики та лікування найбільш поширених захворювань.

5. Методи оцінки клінічної ефективності.

6. Взаємозв'язок фармакокінетики, фармакодинаміки у пацієнтів з різним ступенем ураження основних функціональних систем.

7. Основні принципи проведення доклінічних і клінічних досліджень лікарських засобів, фази клінічного дослідження нових лікарських засобів.

фармакотерапія

Студент повинен вміти:

1. Проводити вибір найбільш ефективних, безпечних та доступних лікарських засобів.

2. Вибирати необхідний комплекс спеціальних лабораторних і функціональних методів дослідження.

3. Вибирати лікарську форму препарату, дозу, шлях, кратність і тривалість введення лікарського засобу, визначати оптимальний режим дозування, знати особливості вибору лікарського засобу залежно від стану пацієнта.

4. Вміти виявляти, класифікувати, реєструвати небажані лікарські реакції при призначенні найбільш поширених лікарських засобів і пропонувати способи їх профілактики та корекції.

5. Вміти оцінювати результати клінічних досліджень лікарських засобів, опублікованих в медичних журналах.

6. Вміти використовувати навчальну, наукову, нормативну і довідкову літературу.

7. Вміти розв'язувати ситуаційні задачі, тести і проводити експертну оцінку правильності вибору, ефективності та безпеки застосування лікарського засобу у конкретного пацієнта.

8. Мати уявлення про вплив лікарських засобів на показники якості життя.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: І.Н. Денисова, В.І. Кулакова, Р.М. Хаїтова та ін.

Отже, якщо Вам бракує часу, і потрібно придбати курсову роботу чи доповідь з курсу «Клінічна фармація» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!