Роздрукувати сторінку

Етнологія України, як навчальна дисципліна

« Назад

На земній кулі за різними оцінками проживає від 2 до 5 тисяч народів, всі вони володіють унікальними самобутніми рисами та історією, що робить їх важливою частиною загальносвітового культурного простору. Ще з давніх часів контакти між народами зумовили взаємний інтерес, в основі якого лежали економічні, політичні та культурні мотиви.

Численні мандрівники-місіонери, торговці та військові діячі залишили для сучасників і нащадків описи народів і країн, які вони відвідували. Але лише на рубежі 18-19 століть загальний розвиток економіки, політичної системи і наукового світогляду в Європейських країнах призвели до розуміння, що повинна бути самостійна наука, яка буде вивчати різні народи. Тоді ж були запропоновані назви для нової науки – етнологія та етнографія. Існують різні відомості про точний час їх появи, місце і авторство, зокрема, зустрічаються відомості, що термін етнологія був введений у науковий обіг у 1784 р. французьким вченим А.С. Шаванном.

культурні-мотиви

Складність формування основного понятійного апарату відбилася і на уявленнях про те, що має вивчати «Етнологія України». Ці уявлення змінювалися і розширювалися в міру становлення і розвитку самої науки. В середині 19 століття основними темами досліджень і наукових дискусій були системи вірувань і споріднення, а також типи сім'ї у різних народів. До початку 20 століття основним предметом етнологічного аналізу стає культура як сукупність або система пов'язаних між собою елементів і явищ. У першій половині 20 століття вивчення культури доповнюється аналізом психологічних особливостей її носіїв, а також вивченням соціальних зв'язків і груп. Падіння колоніальної системи в середині 20 століття та процеси, що послідували за цим, утворення нових держав та інтенсифікація міграційних потоків зумовили підвищений інтерес етнологів до проблем етнічних меншин та міжетнічних конфліктів, що в свою чергу призвело до ще більшого розширення кола розглядуваних етнологами питань.

В даний час предмет курсу «Етнологія України» можна в самому загальному вигляді визначити як – комплексне вивчення всього етнічного різноманіття земної кулі. Подібні ж тенденції були притаманні формуванню уявлень про об'єкт дослідження, тобто про те кого ж повинні вивчати етнологи. Якщо на початку становлення самої науки панувало уявлення, що етнолог – це вчений, який вивчає відсталі племена, то поступово з ускладненням методологічного апарату етнології та розширенням емпіричної бази даних прийшло розуміння, що поділ народів на відсталі і цивілізовані по суті своїй антинауково, оскільки кожен народ має свою власну цінність незалежно від будь-якої шкали цінності, яка є суб'єктивною і відбиває подання її власних представників.

Таким чином, об'єктом курсу «Етнологія України» стали різні типи етнічних спільнот – від невеликих груп до складних індустріальних суспільств. При цьому до останніх десятиліть зберігалися певні особливості визначення об'єкта дослідження в різних наукових традиціях, так і в зарубіжній етнології частіше у фокусі наукового інтересу вченого невеликі етнічні групи - етнічні меншини, культурні групи до-індустріального типу.

Тим не менше, виходячи зі сформованих сучасних підходів, можна охарактеризувати об'єкт етнології як вивчення різних типів носіїв етнічних особливостей і великих етнічних спільнот та різних малих етнічних груп.

культурний-простір

З особливостями предмета і об'єкта дослідження тісно пов'язане і коло науково-дослідних завдань, які вирішує етнологія. Простий перелік проблем, які досліджують сучасні етнологи - навряд чи може бути представлений у вигляді кінцевого списку. Більш продуктивним у цьому випадку представляється огляд загальних тем і питань, які за півтора століття існування самої науки стали для неї традиційними в силу своєї непохитної актуальності, а також тих проблем, актуальність яких обумовлена сучасними загальносвітовими процесами. Серед таких тем можна виділити наступні:

- вивчення етногенезу (походження) народів;

- вивчення етнічної історії народів;

- комплексне вивчення етнічної культури різних народів;

- вивчення особливостей організації соціального простору в різних культурах;

- вивчення етнічної свідомості, самосвідомості, ідентичності та механізмів їх актуалізації;

- вивчення мов, їх практичної та символічної функції в житті представників різних культур, а також особливостей мовної поведінки їх носіїв;

- політичні аспекти життєдіяльності різних етнічних спільнот та їх представників, в тому числі політичні інститути, політична система, а також етнічні конфлікти.

Етнологія-України

Необхідно підкреслити, що це лише важливий, але не вичерпний перелік проблем, якими займаються сучасні етнологи і він постійно поповнюється, оскільки сучасні суспільства перебувають у стані постійних змін, що формує нові виклики для наукового співтовариства. Це, в свою чергу, впливає і на подальший розвиток теоретичної бази науки.

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Тітова Т.А., Козлов В.Є., Фролова Є.В. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Етнологія України» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!