Роздрукувати сторінку

Медична хімія, як навчальна дисципліна

« Назад

Медична хімія (Medicinal chemistry) – область органічної хімії, пов'язана з проблемою конструювання лікарських препаратів (drug design). Вона зародилася наприкінці XIX – початку XX століття і по-справжньому сформувалася до сімдесятих років нинішнього століття, коли виникла відповідна система понять і визначень. Останнім часом ця хімічна дисципліна розвивається надзвичайними темпами.

Робоча програма дисципліни «Медична хімія» компонента циклу «Математичні та природничі дисципліни в навчальному плані знаходиться в базовій частині.

органічна-хімія

Цілями освоєння дисципліни «Медична хімія» є:

- створення цілісного уявлення про будову, властивості і перетворення біоактивних органічних сполук;

- освоєння закономірностей хімічної поведінки основних класів біоактивних органічних сполук у взаємозв'язку з їх будовою та біологічною активністю;

- розуміння процесів, що протікають в живих організмах на молекулярному рівні;

- розуміння стратегії «раціонального» створення хімічних сполук з заданим типом біологічної активності;

- уявлення про молекулярні мішені і дослідження хімічних аспектів молекулярного механізму дії лікарських препаратів.

Медична-хімія

Основні завдання вивчення дисципліни полягають у поглибленні знань і умінь в галузі медичної хімії – науки на стику органічної, біоорганічної хімії, розумінні основних механізмів дії біологічно активних сполук на живі організми, виявленні взаємозв'язку між хімічною структурою і фізіологічною активністю. Крім того, цілями освоєння дисципліни «Медична хімія» є:

- поглиблення знань та умінь у галузі органічної хімії;

- створення теоретичної основи для науково-дослідної роботи студентів, що спеціалізуються на кафедрі органічної хімії.

Для вивчення дисципліни необхідні компетенції, сформовані в учнів у результаті опанування дисциплін базової частини за напрямом «Медична хімія».

Медична хімія - пошук і структурний дизайн фізіологічно активних речовин, виявлення взаємозв'язку між хімічною структурою і фізіологічною активністю, а також конструювання необхідних структур, що володіють заданими властивостями.

У процесі засвоєння даної дисципліни студент формує і демонструє наступні компетенції:

- володіє сучасними методами конструювання ліків на основі знань про метаболізм лікарських речовин в організмі, володіти методами оцінки зв'язку «структура – властивості».

У результаті освоєння дисципліни «Медична хімія» студент повинен знати: області застосування і основні методи синтезу біоактивних органічних сполук, особливості будови і характерні властивості основних класів біоорганічних сполук, методи їх ідентифікації; стереохімічні особливості та вплив цих особливостей на біологічні властивості речовин; основи механізмів життєдіяльності на молекулярному рівні.

Вміти: планувати синтез лікарських речовин на основі сучасних теоретичних уявлень про їх будову, стереохімічні особливості і роль в життєво важливих процесах.

Володіти: сучасними методами конструювання ліків на основі знань про метаболізмі лікарських речовин в організмі, володіти методами оцінки зв'язку «структура – властивості»; методологією наукового дослідження, що включає в себе розробку стратегії цільового органічного синтезу біологічно важливих сполук із заданими властивостями.

лікарські-препарати

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Граник В.Г., Комов В.П., Шведова В.Н., Кнорре Д.Г., Мизіна С.Д. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи тези з курсу «Медична хімія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!