Роздрукувати сторінку

Суспільно-географічна районологія (районістика), як навчальна дисципліна

« Назад

Районуванням називається поділ досліджуваної території або акваторії на частини (райони), що розрізняються між собою і в чомусь однорідні всередині себе.

Мета курсу «Суспільно-географічна районологія (районістика)» - освоєння теоретичних і методичних основ, а також формування практичних навичок використання географічного районування як одного з провідних та універсальних методів географічних досліджень, що має загальнонаукове, загальногеографічне і приватногеографічне значення.

районування

Завдання районістики:

- вивчення і освоєння теоретико-методологічних основ географічного районування;

- вивчення і освоєння методів географічного районування;

- формування навичок практичного застосування методів географічного районування в різних напрямках і галузях географії.

Компетенції учня та їх дескриптори, що формуються в результаті освоєння дисципліни:

- здатність до самоорганізації та самоосвіти:

- здатність до самоорганізації своєї навчально-професійної діяльності;

- здатність ставити цілі самоосвіти і досягати їх;

- здатність застосовувати на практиці методи економіко-географічних досліджень, економіко-географічного районування, соціально-економічної картографії для обробки, аналізу та синтезу економіко-географічної інформації, володіння навичками територіального планування і проектування різних видів соціально-економічної та природоохоронної діяльності, умінням застосовувати на практиці основні моделі та інструменти регіональної політики:

-- здатність застосовувати на практиці методи економіко-географічних досліджень, економіко-географічного районування, соціально-економічної картографії для обробки, аналізу та синтезу економіко-географічної інформації.

економіко-географічне-районування

В результаті вивчення дисципліни Районістики студент повинен:

-- Знати:

- основні поняття районології (), районоутворення і географічного районування;

- основні концепції географічного району;

- основні класифікації і типології географічних районів;

- основні принципи та критерії географічного районування;

- основні методи та методики географічного районування;

- роль математико-картографічних методів та геоінформаційних технологій в задачах географічного районування;

- загальнонаукове значення методів географічного районування;

- основні прикладні напрямки і можливості використання методів географічного районування в різних галузях географії, а також у географічних дослідженнях за її межами.

-- Вміти:

- здійснювати постановку завдань географічного районування в тих чи інших цілях;

- визначати і застосовувати методи географічного районування для вирішення поставлених завдань;

- використовувати математико-картографічні методи і геоінформаційні технології в задачах географічного районування.

-- Володіти:

- вивченими теоретичними знаннями і методами географічного районування на прикладі розв'язання задач економіко-географічного районування;

- навичками самостійної роботи з картографічними, статистичними та літературним матеріалом в цілях економіко-географічного районування, соціально-економічної картографії для обробки, аналізу та синтезу економіко-географічної інформації.

Суспільно-географічна-районологія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Н. Н. Петрова, Т. А. Тріфонова, А. В. Любишева, Р. В. Рєпкін та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Суспільно-географічна районологія (районістика)» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.