Роздрукувати сторінку

Географія сільського господарства, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Географія сільського господарства» має прикладний характер, входить в природничий блок вищої освіти за спеціальністю «Географія». В якості теоретичної основи дисципліни виступають фундаментальні природничі (біологія, екологія та ін.), загальнопрофесійні (географія промисловості, географія АПК, ландшафтознавство та ін.) і економічні (економіка, прикладна інформатика в економіці та ін.) дисципліни.

Мета дисципліни «Географія сільського господарства»: пошук шляхів підвищення продуктивності праці у сільському господарстві за рахунок просторових факторів, тобто раціонального розвитку і розміщення галузей аграрного виробництва, територіальної концентрації, спеціалізації окремих економічних районів, їх комплексного розвитку, удосконалення територіальної організації і управління виробництвом.

продуктивність-праці

Завдання дисципліни:

- вивчення розвитку і розміщення сільськогосподарських об'єктів різного типу в просторі, причин і факторів такого розміщення;

- вивчення структури і продуктивності земельного фонду;

- вивчення сучасної агрогеографії світу;

- вивчення функціональної ролі сільського господарства в розвитку національних економік різних країн;

- виявлення регіональних особливостей територіально-галузевої структури сільськогосподарського виробництва.

Географія-сільського-господарства

Студент, повністю прослухав дисципліну «Географія сільського господарства», повинен:

- розуміти значення і характер впливу різних факторів (природних, соціально-економічних) на територіальну організацію сільгоспвиробництва;

- знати основні особливості економіки сільського господарства;

- мати уявлення про основоположну роль і значення сільського господарства в економіці країн і регіонів;

- знати територіально-галузеву структуру сільського господарства, регіональні особливості його розвитку та розміщення;

- знати особливості сучасного сільськогосподарського виробництва, що значною мірою залежить від успішного функціонування ряду галузей промисловості;

- мати уявлення про залежність рівня життя населення країн та регіонів від стану і темпів розвитку сільського господарства.

географія-АПК

При читанні лекційного курсу та проведенні семінарських занять з дисципліни «Географія сільського господарства» будуть використані демонстраційні матеріали: таблиці, фотографії, карти, діаграми, графіки.

Самостійна робота студентів передбачає вивчення хрестоматії з даного предмету з поглибленим ознайомленням змісту конкретних питань дисципліни, пропонованих викладачем, з оцінкою значення сільськогосподарської галузі для динамічного і стабільного соціально-економічного розвитку країн і регіонів.

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Ракітніков А.Н., Мавсісян А.Г., Угнівцев С.Б., Ломакін В.К., Радіонова І.А. Бунакова Т.Н. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Географія сільського господарства» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!