Роздрукувати сторінку

Санітарно-гігієнічний контроль виробництва, як навчальна дисципліна

« Назад

З системою гігієнічного нормування безпосередньо пов'язана організація санітарно-хімічного контролю, при відсутності якого ця дієва міра втратила б своє значення. Функції контролю в нашій країні покладено на санітарно-епідеміологічну службу, що володіє широкою мережею санітарно-хімічних лабораторій.

Метою дисципліни є вивчення вимог санітарного законодавства до організації та функціонування торговельних підприємств, принципів проведення санітарно-епідеміологічного контролю на підприємствах торгівлі у процесі забезпечення споживачів якісними та безпечними продовольчими товарами.

санітарно-хімічний-контроль

Завдання дисципліни: ознайомлення з основами санітарного законодавства, законами та постановами, порядком юридичної відповідальності за їх порушення; вивчення санітарних вимог, що пред'являються до організації підприємств торгівлі з метою забезпечення збереження безпеки товарів; засвоєння санітарно-гігієнічних вимог до персоналу, обладнання та функціонування торговельних підприємств; вивчення порядку проведення санітарно-епідеміологічного контролю на підприємствах торгівлі.

Дисципліна «Санітарно-гігієнічний контроль виробництва» є дисципліною за вибором варіативної частини математичного та природничого циклу навчального плану за напрямом підготовки «Товарознавство та експертиза товарів внутрішньої та зовнішньої торгівлі».

Попередньою дисципліною даного курсу є «Основи мікробіології», де студенти вивчили методи роботи з мікроскопом, мають уявлення про морфологію і фізіологію мікроорганізмів, методи вирощування їх на поживних середовищах, ідентифікації і класифікації бактерій, грибів.

Вивчення дисципліни допомагає в освоєнні спеціальних курсів дисциплін товарознавства таких наприклад як: «Товарознавство продовольчих товарів», «Товарознавство та експертиза м'ясних і рибних товарів» та ін.

Компетенції учня, сформовані в результаті освоєння дисципліни «Санітарно-гігієнічний контроль виробництва»:

- вміє використовувати нормативні і правові документи у своїй професійній діяльності;

- використовує знання основних законів природничих дисциплін для забезпечення якості і безпеки споживчих товарів;

- знає асортимент та споживчі властивості товарів, фактори, що формують і зберігають їх якість;

- знає методи ідентифікації, оцінки якості та безпеки товарів і використовує їх для діагностики дефектів, виявлення небезпечної, неякісної, фальсифікованої та контрафактної продукції;

- знає види, причини виникнення товарних втрат і порядок їх списання.

санітарно-епідеміологічна-служба

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- знати: нормативно-правову основу санітарного законодавства, основні санітарні вимоги до транспортування, зберігання і реалізації продовольчих товарів на підприємствах торгівлі, санітарно-гігієнічні вимоги, що пред'являються до персоналу, обладнання, пристрою і функціонування торговельних підприємств з метою забезпечення протиепідемічної безпеки товарів.

- вміти: проводити поточний санітарно - епідеміологічний контроль на підприємствах торгівлі продовольчими товарами, здійснювати контроль виконання санітарних вимог до персоналу, обладнання та функціонування торгових підприємств.

- володіти: інформацією про методи проведення оцінки та аналізу санітарно-епідеміологічного гігієнічного стану навколишнього зовнішнього середовища на підприємствах торгівлі продовольчими товарами, навичками проведення стандартних та сертифікаційних випробувань харчової сировини і готової продукції харчування; аналізу факторів зовнішнього середовища; санітарної оцінки проекту підприємства торгівлі.

Санітарно-гігієнічний-контроль-виробництва

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: А. Л. Жиляєва, О. В. Памбухчиянц, Г. М. Дехтярь та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи презентацію з курсу «Санітарно-гігієнічний контроль виробництва» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо надамо допомогу Вам у цьому.