Роздрукувати сторінку

Туристичне країнознавство, як навчальна дисципліна

« Назад

«Туристичне країнознавство» займає важливе місце в системі підготовки студентів за спеціальністю «Менеджмент в туризмі, готельному господарстві і ресторанному бізнесі». Воно спрямоване на вивчення закономірності розміщення основних центрів туризму і туристичну спеціалізацію окремих районів, включаючи поширення туристських ресурсів, характер і просторову структуру туристичного ринку.

Навчальний матеріал дисципліни орієнтований на засвоєння новітніх тенденцій у цій науковій галузі. Він включає: сучасне концептуальне розуміння туризму і туристську діяльність в їх просторових аспектах; якісна підбірка необхідних методів для практичної роботи; подання про основні типологічні характеристики туристських ресурсів; сучасні погляди на просторову структуру туристичного ринку; географічний огляд поширення основних видів туризму. Підвищеним акцентом і принциповою новизною в навчальному змісті є теми, що зачіпають розвиток туризму в туристичних центрах світу, під впливом транспортного і геополітичного чинника.

туризм

Цілі викладання дисципліни: ознайомлення студентів з туристськими центрами, особливістю географічного положення тієї чи іншої країни, високу професійну підготовку, навики управлінської та організаційної діяльності зі знанням географічних особливостей світу, розміщення туристських центрів і характеристики основних туристично-рекреаційних районів.

Завдання викладання дисципліни:

1. Поєднати теоретичні основи з практичними навичками поведінки спеціаліста в характерній ситуації.

2. Навчити знаходити, вибирати, класифікувати необхідні знання в потоці інформації.

3. Сформувати позитивну мотивацію до самоосвіти і розвитку творчого потенціалу.

Особливістю вивчення даної дисципліни є:

а) знайомство з досвідом підготовки фахівців у галузі туризму за кордоном (Англія, Швейцарія, США, Мальта, Франція) і у вітчизняній системі підготовки кадрів;

б) вивчення регіональних особливостей розвитку туризму та формування туристських центрів.

Формами організації навчального процесу є лекції, семінарські та практичні заняття, конференції, тестові контрольні роботи, самостійна робота студентів з даного розділу.

туристські-ресурси

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні географічні поняття;

- територіальні рекреаційні системи;

- туристсько-рекреаційне районування;

- основні туристські центри Європи, Азії, Північної й Південної Америки, Африки, Австралії та Океанії;

- основні туристські центри.

-- Вміти:

- оцінювати сучасний стан розвитку туризму в регіонах і прогнозувати їх подальше рекреаційне освоєння;

- охарактеризувати основні туристські центри світу і України;

- описати туристські регіони і райони світу і України;

- показати на карті країни, основні туристські центри та природні об'єкти.

Дисципліна «Туристичне країнознавство» відноситься до циклу загально-професійних дисциплін у системі підготовки фахівців за напрямом підготовки 080200. 62 «Менеджмент в туризмі, готельному господарстві і ресторанному бізнесі».

Курс «Туристичне країнознавство» містить базові відомості про предмет. В рамках курсу студенти знайомляться з основними географічними поняттями, поняттям «країна» та структурою вивчення тієї чи іншої країни, яка може надати рекреаційні ресурси для розвитку туризму. Курс входить в цикл загально-професійних дисциплін. Базується на попередньому вивченні рекреаційних ресурсів світу і України, «Рекреаційне ресурсознавство», Географії туризму, «Економічна географія».

Туристичне-країнознавство

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Алєксандрова А.Ю., Блохін Ю.І., Котляров Є.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи статтю з курсу «Туристичне країнознавство» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.