Роздрукувати сторінку

Соціальна психологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Соціальна психологія» вивчається студентами природничого напрямку навчання.

Дисципліна «Соціальна психологія» базується на знаннях, отриманих в ході вивчення курсів: «Філософія», «Загальна психологія», «Антропологія», «Психологія особистості». Основні положення дисципліни повинні бути використані в подальшому при вивченні наступних дисциплін: «Тренінг особистісного зростання», «Етнопсихологія», «Основи консультативної психології», «Психологія соціальної роботи», «Психологія сім'ї», «Методи активного соціально-психологічного навчання» та ін.

Соціальна-психологія

Цілями освоєння дисципліни «Соціальна психологія» є:

- сформувати у студентів уявлення про соціальну психологію як науку, що вивчає закономірності поведінки і діяльності людей, обумовлених їх включенням у соціальні групи;

- забезпечити одержання студентами знань про основні соціально-психологічні концепції, поняття і терміни; закономірності і механізми функціонування соціальних об'єктів;

- сприяти формуванню у студентів умінь дослідницької роботи шляхом експериментального дослідження соціальних груп;

- сформувати основні компетенції студентів в сфері соціально-психологічної науки.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- знати основні поняття соціальної психології; соціально-психологічних особливостей розвитку особистості; соціально-психологічних характеристик груп; соціально-психологічних особливостей спілкування.

- вміти використовувати методи вивчення соціально-психологічних феноменів для вивчення особливостей психічної особистості, групи і самовивчення; орієнтуватися у проявах соціально-психологічних феноменів; використовувати отримані знання для оптимізації спілкування з людьми, саморозвитку і самовдосконалення.

- володіти - навичками соціально-психологічного аналізу; способами ефективної взаємодії.

соціальні-групи

По закінченні вивчення дисципліни студенти повинні:

- оволодіти змістом категоріального апарату соціальної психології;

- знати основні теоретико-методологічні проблеми соціальної психології, історію її розвитку, сучасний стан науки, основні положення соціальної психології особистості, соціальної групи, міжособистісного спілкування, конфліктних відносин, низки прикладних проблем соціальної психології;

- вміти цілеспрямовано здійснювати міжособистісну і соціальну взаємодію, регулювати соціально-психологічні процеси в контактних соціальних групах, конфліктні взаємини, планувати і проводити емпіричні соціально-психологічні дослідження.

проблеми-соціальної-психології

Передумовами успішного оволодіння дисципліною «Соціальна психологія» є одночасне вивчення таких дисциплін як «Основи теорії комунікації», «Реклама і зв'язки з громадськістю – введення в спеціальність».

Дисципліна «Соціальна психологія» буде виступати в якості передумови оволодіння знаннями, та сприяти засвоєнню змісту таких дисциплін як «Психологія масових комунікацій», «Психологія», «Соціологія масових комунікацій».

До проблем дисципліни зверталися такі вчені: І. Р. Алтуніна, Р. С. Нємов, А. Я. Кібанов та ін.

Отже, якщо Вам потрібно багато часу, а Ви його не маєте, і необхідно купити магістерську роботу чи курсову з курсу «Соціальна психологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.