Роздрукувати сторінку

Фармацевтична хімія, як навчальна дисципліна

« Назад

Фармацевтична хімія посідає центральне місце у комплексі наук фармації - це наука про хімічні властивості і перетворення лікарських речовин, методи їх розробки і отримання якісного та кількісного аналізу.

Мета дисципліни «Фармацевтична хімія» - на підставі сучасних досягнень фармацевтичної, біохімічної, фармакогностичної науки сформувати у студентів системні знання про хімічний склад і молекулярні процеси перетворення речовин в організмі людини, про механізми біотрансформації лікарських речовин та їх вплив на обмінні процеси для забезпечення теоретичної бази для подальшого вивчення дисциплін за профілем підготовки «Фармацевтична хімія, фармакогнозія».

лікарські-засоби

Завдання «Фармацевтична хімія»:

- забезпечити придбання знань з питань організації основних біомакромолекул клітини, молекулярних основ обміну речовин і енергії, функціональної фармацевтичної та біохімії окремих спеціалізованих тканин і органів, механізмів їх регулювання, розуміння молекулярних процесів, які є можливими мішенями дії ліків та їх надходження і перетворення в організмі;

- виробити у студентів здатність використовувати знання, уміння і навички, отримані з фармацевтичної хімії та фармакогнозії, для ефективного формування професійних здібностей, оцінки інформативності результатів біохімічних аналізів, успішної участі в навчально-дослідницькій роботі і розробці нових лікарських засобів;

- сприяти формування наукових поглядів в розумінні явищ живої природи.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- хімічну природу і роль основних біомолекул, хімічні явища і процеси, що протікають в організмі на молекулярному рівні;

-- Вміти:

- проводити фармхімічні дослідження, при виконанні фармхімічних досліджень працювати з приладами: фотоелектроколориметром, спектрофотометром, рН-метром, апаратами для електрофорезу та діалізу та ін.;

- вибирати шляхи введення ліків в організм, використовуючи знання про процеси травлення і всмоктування в шлунково-кишковому тракті, перетворення ліків у печінці та інших органах.

-- Володіти:

- лабораторними фархімічними дослідженнями, визначати в них деякі компоненти лікарських активних речовин;

- правильно оцінювати інформативність різних фармхімічних показників при деяких дослідженнях;

- використовувати свої знання для вирішення професійних фармацевтичних задач.

лікарські-речовини

Програма передбачає знайомство з Державною системою контролю якості, ефективності, безпеки ліків, вивчення видів і постановку внутрішньоаптечного контролю, специфічних показників якості рідких, твердих, м'яких і асептично приготованих лікарських засобів, оцінку їх якості, ведення звітної документації.

В результаті вивчення дисципліни повинні:

-- знати:

- загальні методи аналізу відповідно до чинного видання Державної фармакопеї: фізичні, хімічні і фізико-хімічні;

-- вміти:

- користуватись ваговимірювальними приладами, приладами для фізичних і фізико-хімічних методів аналізу;

- оцінювати якість різних лікарських форм за зовнішнім виглядом;

- виконувати якісний аналіз лікарських речовин;

- проводити випробування лікарських препаратів на чистоту;

- проводити кількісний аналіз різних лікарських форм або субстанцій;

- виправляти концентрацію розчинів для бюреточної системи; проводити розрахунки кількісного вмісту компонентів і відхилень від допустимих норм;

- знати умови і терміни зберігання лікарських засобів;

- робити висновок про якість лікарського препарату.

-- володіти:

- методикою визначення справжності, якості лікарської сировини у відповідності з нормативною документацією.

Фармацевтична-хімія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Бєліков В.Г., Шимановський Н.Л., Харкевич Д.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно замовити курсову роботу чи презентацію з предмету «Фармацевтична хімія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.