Роздрукувати сторінку

Основи здорового способу життя, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс Основи здорового способу життя – вивчає можливості збереження здоров'я людини і формує потреби у веденні здорового способу життя.

Для таких дисциплін як «Психологія», «Педагогіка» освоєння даної дисципліни необхідно як попереднє. Крім того, освоєння даної дисципліни лежить в основі навчальної практики.

дисципліна-ОЗСЖ

Основними формами аудиторних занять є лекції та практичні заняття.

Для вивчення курсу потрібні знання, отримані студентом при вивченні ОБЖ, анатомії і фізіології людини в школі.

Освітні цілі освоєння дисципліни курс ОЗСЖ:

- формування всебічно розвиненої, професійно і суспільно реалізованої особистості як суб'єкта успішної соціальної, освітньої діяльності та затребуваної на ринку праці, що веде здоровий спосіб життя, необхідний для збереження і зміцнення свого здоров'я і ведення активної професійної діяльності.

Професійні цілі освоєння дисципліни курс ОЗСЖ:

- підготовка бакалавра до розуміння і вирішення соціально-моральних проблем на основі вміння порівнювати і вибирати інформаційний матеріал, методи і технології дослідження, переводити знання, вміння і навички на рівень міжпредметних зв'язків і понять в активну систему пізнання, яка дозволяє правильно використовувати сучасні здоров'язберігаючі технології, спрямовані на забезпечення повноцінної соціальної та професійної діяльності.

Завдання дисципліни курс ОЗСЖ:

- вивчення основних компонентів індивідуального здоров'я та факторів ризику для здоров'я людини;

- розробка індивідуальної програми збереження і зміцнення здоров'я з урахуванням стану студента, психологічних і функціональних особливостей і можливостей організму;

- оздоровлення організму на основі сучасних здоров'язберігаючих технологій.

курс-Основи-здорового-способу-життя

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- прогноз - профілактику - формування резервів організму – дбайливе витрачання та відновлення резервів - корекцію стану організму;

- особливості життєдіяльності організму в екологічно несприятливих умовах.

-- Вміти:

- визначати загальний фізичний стан здоров'я за допомогою визначення артеріального тиску, пульсу, частоти дихання;

- складати індивідуальний харчовий раціон, можна застосувати до роду занять;

- застосовувати різні методики по оздоровленню організму;

- визначати власне психоемоційний стан за допомогою різноманітних санологічних методів і прийомів.

-- Володіти:

- основами знань з анатомії, фізіології та гігієни людини, загальної біології, отримані в попередніх семестрах;

- основами раціонального (розумного) харчування;

- основами здорового способу життя.

Основи-здорового-способу-життя

Таким чином дана дисципліна направлена на вироблення студентами здорового способу життя, на формування умінь і бажання підтримувати власне здоров’я.

ІЦ Курсовікс може допомогти виконати будь-яке завдання з даного курсу. Зайдіть до нас на сторінку і натисніть клавішу замовити курсову роботу чи модульну контрольну роботу з курсу Основи здорового способу життя. Якість гарантована.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!