Роздрукувати сторінку

Патофізіологія (Патологічна фізіологія), як навчальна дисципліна

« Назад

Патологічна фізіологія - навчальна дисципліна, що містить систематизовані наукові знання про закономірності виникнення і розвитку розладів життєдіяльності організму людини; про їх причини, типові форми патології, механізми розвитку, результати і значення для організму людини.

Мета викладання та вивчення курсу полягає у формуванні у студентів та набуття ними наукових знань про причини, механізми та наслідки формування типових патологічних процесів і найбільш поширених захворювань людини.

Патологічна-фізіологія

Завдання вивчення навчальної дисципліни полягають в набутті студентами академічних компетенцій, основу яких становить здатність до самостійного пошуку навчально-інформаційних ресурсів, оволодінню методами придбання і осмислення знання:

- основних понять загальної нозології;

- загальних закономірностей виникнення, розвитку та результатів найбільш частих захворювань людини;

- можливостей профілактики й лікування захворювань, а також основних шляхів фармакологічної корекції розвитку основних патологічних процесів в організмі людини.

Завдання викладання навчальної дисципліни полягають у формуванні соціально-особистісних і професійних компетенцій, основа яких полягає в знанні та застосуванні:

- основ патологічної фізіології, які сприяють організації роботи з населенням щодо поширення принципів здорового способу життя і профілактиці захворювань;

- найважливіших механізмів розвитку типових патологічних процесів, що забезпечують можливість участі у вирішенні науково-дослідних і прикладних завдань по створенню нових технологій у фармації та визначенні напрямків інноваційного розвитку фармацевтичної галузі;

- дані про етіологію і патогенез основних форм патології для визначення симптомів, які вимагають негайного звернення пацієнта до лікаря або використання лікарських засобів без рецептурної відпустки;

- основних способів профілактики і корекції основних побічних реакцій лікарських засобів.

паталогічні-процеси

Викладання і успішне вивчення навчальної дисципліни «Патофізіологія (Патологічна фізіологія)» здійснюється на базі придбаних студентом знань та вмінь за розділами наступних навчальних дисциплін: Біологія. Спадковість і мінливість. Типи успадкування. Генотип і фенотип. Методи дослідження сучасної генетики. Спадкові форми патології. Загальна та неорганічна хімія. Біологічна роль елементів. Поняття про кислотно-основний баланс крові, механізми його підтримки. Біологічна фізика. Теоретичні основи дії електричного струму та електромагнітних полів на організм людини. Вплив звукових хвиль різної інтенсивності на організм людини. Вплив ультрафіолетового та лазерного випромінювань на організм людини. Дія іонізуючого випромінювання на організм людини.

У свою чергу, навчальна дисципліна «Патофізіологія (Патологічна фізіологія)» буде джерелом знань і умінь для вивчення навчальних дисциплін «Клінічна фармакологія , Фармакологічна терапія», «Токсикологічна хімія», «Фармацевтична розробка з основами біофармації».

Вивчення навчальної дисципліни «Патофізіологія (Патологічна фізіологія)» повинно забезпечити формування у студентів академічних, соціально-особистісних та професійних компетенцій.

Студент повинен бути здатний: на основі знань етіології та патогенезу основних форм патології диференціювати симптоми, які вимагають негайного звернення пацієнта до лікаря або дозволяють використовувати лікарські засоби безрецептурного відпуску.

організм-людини

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Зайко Н.Н., Биця Ю.В., Литвицький П.Ф., Войнов В.А., Фролов В.А. та ін.

Отже, якщо Вам бракує терпіння, і потрібно швидко здати курсову роботу чи презентацію з курсу «Патофізіологія (Патологічна фізіологія)» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!