Роздрукувати сторінку

Ботаніка, як навчальна дисципліна

« Назад

Ботаніка - наука про будову і життя рослин та їх угруповань як компонентів біосфери – є фундаментальною науковою дисципліною, що має загально біологічне значення. Рослини становлять більшу частину біосфери, які відіграють вирішальну роль у створенні на Землі органічних речовин, що є основним джерелом живлення для всього живого світу і цінним матеріалом для господарської діяльності людини.

будова-рослин

Курс «Ботаніка» є теоретичною основою всіх спеціальних дисциплін у системі підготовки бакалаврів для сільськогосподарської галузі. Для студентів, що навчаються на сільськогосподарському факультеті, основна увага приділена рослинам, що використовуються в сільськогосподарському виробництві.

Робоча програма дисципліни «Ботаніка» загальнопрофесійного циклу складена у відповідності з вимогами стандарту вищої професійної освіти за напрямом підготовки бакалаврів «Садівництво».

Викладання курсу проводиться за блочно-модульним принципом з виділенням 3 основних блоків (модулів):

1. Анатомія рослин: цитологія і гістологія.

2. Органографія: вегетативні і генеративні органи.

3. Систематика рослин: вищі і нижчі рослини.

Ботаніка

Мета дисципліни: дати систематичні знання студентам про різноманіття рослинного покриву світу, про основні закономірності розвитку і будови рослин, їх походження, взаємовідносини між рослинами та іншими живими організмами, їх зв'язку з середовищем проживання, ролі рослин у біосфері і житті людини.

Завдання курсу Ботаніка:

- вивчення основних положень вчення про клітину і про її структуру;

- ознайомлення з різноманітністю морфологічних і анатомічних структур органів рослин;

- познайомити з основними типами рослинних тканин і особливостями анатомічної будови органів рослин в еволюційному аспекті;

- вивчити життєві цикли вищих і нижчих рослин;

- формування умінь анатомо-морфологічного опису рослин;

- формування уявлень про екологію, фітоценологію та географію рослин;

- ознайомлення з рідкісними і зникаючими видами рослин, що підлягають охороні та які занесені в «Червону книгу».

органи-рослин

Для вивчення дисципліни необхідні знання в обсязі шкільного курсу ботаніки загальноосвітньої середньої школи.

Для освоєння дисципліни «Ботаніка» учні використовують знання, вміння, способи діяльності та установки, сформовані в ході вивчення дисциплін «Методика навчання біології», «Неорганічна хімія», «Адаптація тварин до умов існування», «Адаптація рослин до умов існування», «Гістологія з основами ембріології», «Зоологія», «Органографія рослин», «Основи сучасної систематики безхребетних тварин», «Різноманітність безхребетних», «Фітогістологія», «Цитологія», «Екологія тварин», «Екологія рослин».

Освоєння даної дисципліни є необхідною основою для подальшого вивчення дисциплін «Методика навчання біології», «Неорганічна хімія», «Адаптація тварин до умов існування», «Адаптація рослин до умов існування», «Актуальні проблеми зоології хребетних тварин», «Анатомія органів чуття», «Анатомія репродуктивної системи», «Анатомія людини», «Біогеографія тварин», «Біогеографія рослин», «Біологічні основи сільського господарства», «Біотехнологія», «Біохімія», «Генетика», «Гістологія з основами ембріології», «Зоологія», «Методи зоологічних досліджень», «Мікробіологія», «Молекулярна біологія», «Загальна екологія», «Органічна хімія», «Органографія рослин», «Основи біометрії», «Основи сучасної систематики безхребетних тварин», «Основи сучасної систематики хребетних тварин», «Основи екологічних знань», «Походження органічного світу», «Рослини і стрес», «Сучасні проблеми макроеволюції», «Соціальна екологія».

При навчанні дисципліни «Ботаніка» використовуються знання та навички, отримані студентами при паралельному вивченні гуманітарних, математичних та природничих дисциплін, таких як історія, фізика, хімія, математика, введення в професію.

Комплекс знань з дисципліни забезпечує ефективне проходження навчально-польової практики з ботаніки, а також практик з багатьох дисциплін професійного базового і варіативного циклів; сприяє професійному, кваліфікованому підходу при зборі матеріалів в період виробничої практики.

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Н.А. Юкін, Є.Ю. Матвієнко, В.Ф. Полєжаєв та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити магістерську роботу чи тези з курсу «Ботаніка» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!