Роздрукувати сторінку

Променева діагностика, як навчальна дисципліна

« Назад

Променева діагностика – медична спеціальність і наукова дисципліна, заснована на використанні з діагностичною метою різних електромагнітних, корпускулярних і ультразвукових випромінювань.

Променева діагностика – одна з областей сучасної медицини, що стрімко розвиваються. Активне впровадження високотехнологічних методів дослідження і комп'ютерних технологій в повній мірі сприяє бурхливому розвитку цього напрямку. Створення більш якісної і сучасної апаратури, удосконалення традиційних і створення нових методик дослідження організму людини призводять до підвищення ролі променевої діагностики в діагностичній сфері медицини. Так як захворювання завжди легше вилікувати, виявивши його на ранній стадії, то променевій діагностиці можна сміливо приписувати роль майбутньої медицини взагалі.

сучасна-медицина

Суттєвою особливістю предмета є відсутність однозначного трактування результатів, отриманих різними променевими методами, оскільки кожен організм унікальний, а однаковою для всіх норми не існує. Доводиться проводити дослідження різними променевими методами і порівнювати результати повторних обстежень однієї людини, враховувати всю сукупність факторів, які можуть впливати на досліджувані функції. Для цього потрібен досить великий обсяг знань і навичок.

Робоча програма дисципліни «Променева діагностика» спрямована на вивчення променевої анатомії органів серцево-судинної, дихальної систем та кістково-суглобової системи, шлунково-кишкового тракту, виконання різних променевих діагностичних методів і вивчення трактування отриманих результатів. При вивченні даної дисципліни передбачається розвиток у студентів професійних навичок виконання основних методик дослідження та інтерпретації отриманих результатів. Цьому буде сприяти уточнення клінічного діагнозу та уточнення плану лікувальних заходів відносно кожного конкретного пацієнта.

Метою дисципліни «Променева діагностика» є підготовка фахівців за напрямом «Педіатрія», затвердженим Міністерством освіти України з урахуванням рекомендацій освітньої програми вищої освіти за відповідним напрямом підготовки.

Завдання дисципліни – забезпечення студентів необхідною інформацією для оволодіння знаннями в області променевої діагностики: невідкладних станів, захворювань і патологічних станів у дітей та підлітків на основі володіння клінічними і лабораторно-інструментальними методами дослідження. Сформувати у студентів цілісне уявлення про формування променевих симптомів та синдромів при патологічних змінах органів з точки зору об'єктивності і повноти отримання інформації отриманої при використанні різних методів променевої діагностики з урахуванням повного обсягу їх використання. Сформувати у студентів стійку мотивацію до глибокого вивчення променевих проявів різних захворювань, з метою подальшого застосування отриманих знань при подальшому вивченні інших клінічних дисциплін (терапія, хірургія, педіатрія, онкологія, ортопедія і травматологія тощо), а також у реальній практичній діяльності лікаря.

Променева-діагностика

Завдання:

- навчити студентів розпізнавати ознаки променевих проявів різних захворювань при вивченні документів медичної візуалізації (рентгенограми, КТ-, МРТ-грами, ехограмми, сцинтиграмми, ангіограма;

- навчити студентів оформленню медичної документації у вигляді протоколів, дослідження різними методами медичної інтроскопії;

- навчити студентів елементам диференціальної діагностики при вивченні медичних зображень різних захворювань органів і систем людини;

- сформувати навички вивчення спеціальної медичної навчальної і наукової літератури, включаючи розбір схем і малюнків, що відображають різні променеві ознаки окремих патологічних змін в організмі хворої людини;

- здійснити виховання студентів медичного вузу, керуючись традиційними принципами гуманізму, шанобливого і дбайливого відношення до пацієнта з урахуванням етики і деонтології в залежності від виявленої патології;

- сформувати у студента навички спілкування з колегами і колективом відділень променевої діагностики та променевої терапії.

діагностична-сфера-медицини

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Васильєв А.Ю., Ольхова Є.Б., Ілясова Є.Б., Чехонацька М.Л., Приїзжева В.Н. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Променева діагностика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!