Роздрукувати сторінку

Історія хімії, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна "Історія хімії" є однією з основних дисциплін для фахівців хімічного факультету.

Історія будь-якої науки – обов'язкова частина сучасного наукового знання. Її розвиток представляє інтерес не тільки в загальнокультурному аспекті, але і для виявлення загальних тенденцій і закономірностей, які мали місце в минулому і сьогоденні і дозволяють зробити прогнози на найближче майбутнє. Для того щоб правильно зрозуміти, як і чому сучасна наука досягла таких видатних успіхів, можна лише знаючи історію її розвитку.

хімічна-наука

Без застосування історичного підходу до вивчення дійсності неможливо глибоко зрозуміти сучасність, важко осягнути напрямок руху хімічного знання. У середині ХІХ століття з'явилися спеціальні монографії з історії хімії, а в кінці ХІХ століття в ряді університетів стали читатися систематичні курси з цієї дисципліни. Історія та методологія хімічної науки співіснують у тісній взаємодії, і подальший розвиток методологічних основ хімії вимагає паралельного висвітлення історії становлення і розвитку хімічних понять, історії формування кола досліджуваних проблем. Тому вивчення дисципліни «Історія хімії» представляється необхідним і обов'язковим для підготовки хіміків. Пропонований курс охоплює період розвитку хімії з найдавніших часів до кінця ХІХ століття.

Вивчення дисципліни «Історія хімії» створює основу для подальшого успішного опанування дисциплін базової частини «Професійний цикл», а також засвоєння профільних дисциплін.

У результаті освоєння дисципліни слухачі набувають навичок системного підходу до вивчення хімічних дисциплін, що становлять професійну підготовку з хімії, грамотно і творчо орієнтуються у різноманітті системи викладання та науково-дослідної роботи.

Мета опанування дисципліни "Історія хімії": розглянути еволюцію основних понять і методів хімічної науки за час її існування; показати взаємозв'язок між природознавчими і гуманітарними галузями знань.

хімія

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні історичні факти, дати, події та імена історичних діячів науки; найважливіші події і переломні моменти в розвитку хімії;

- основні концепції хімії на різних етапах історичного розвитку науки; систему підходів і методів, які використовуються в хімічних дослідженнях.

-- Вміти:

- висловлювати та обґрунтовувати свою позицію з питань, що стосуються ціннісного ставлення до історичного минулого науки.

-- Володіти: основними хімічними поняттями в їх історичному розвитку.

Історія-хімії

Дисципліна «Історія хімії» служить для розширення кругозору майбутнього вчителя хімії; сприяє кращому засвоєнню таких дисциплін, як: «Філософія», «Загальна та неорганічна хімія», «Аналітична хімія», «Фізична хімія», «Органічна хімія та основи супрамолекулярної хімії», «Хімія високомолекулярних сполук», «Методика навчання і виховання хімії», «Елективні курси хімічного профілю», «Методика позакласної роботи», служить також інформаційною та методологічною основою під час педагогічної практики, при підготовці випускних кваліфікаційних робіт.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Міттова І.Я., Самойлов А.М., Зефірова О. Н., Штремплер Г.І., Мандрюк О.А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Історія хімії» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!