Роздрукувати сторінку

Харчові технології та інженерія, як навчальна дисципліна

« Назад

Дисципліна «Харчові технології та інженерія» ставить своєю метою познайомити студентів з хімічним складом харчових продуктів, фізіологічною роллю і технологічними властивостями основних складових речовин продуктів харчування. В курсі даються знання з основної і додаткової сировини харчової та переробної промисловості, їх призначення, умови зберігання, основ стандартизації і оцінки якості. Студенти знайомляться з науковими основами технологічних процесів в харчовій промисловості, технологічними схемами отримання основних видів продукції по галузях харчової і переробної промисловості, параметрами процесів, умов зберігання готових виробів та оцінкою їх якості, а також основними техніко-економічними показниками роботи підприємств.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

– хімічний склад харчових продуктів і роль основних компонентів у харчуванні людини;

– основні властивості харчової рослинної сировини, що визначають характер і режими її технологічної обробки;

– сутність технологічних процесів при отриманні харчових продуктів;

– перспективи розвитку харчових технологій;

– основи стандартизації та показники якості сировини і готової продукції;

– види витрат і втрат при виробництві та шляхи їх зниження.

Харчові-технології-та-інженерія

Студент повинен вміти:

– розбиратися в суті технологічних процесів при виробництві харчових продуктів для вибору оптимальних параметрів роботи обладнання, удосконалення діючих і створення нових машин, апаратів і технологічних ліній.

Студент повинен набути навичок:

– дослідити технологічний процес з точки зору його механізації та автоматизації, правильної експлуатації, підвищення ефективності виробництва, скорочення витрат матеріалів, зниження трудомісткості і підвищення продуктивності праці.

Дисципліна «Харчові технології та інженерія» дозволяє майбутнім інженерам-механікам розуміти призначення їх спеціальності, залежність конструкцій обладнання від заданих технологічних режимів, що забезпечують випуск якісної безпечної харчової продукції.

харчові-продукти

Зв'язок з попередніми дисциплінами:

Фізика - статистична фізика і термодинаміка: три начала термодинаміки, термодинамічні функції стану, фазова рівновага та фазові перетворення.

Хімія - хімічні системи: розчини, дисперсні системи;

Хімічна термодинаміка і кінетика: хімічна і фазова рівновага.

Хімічна ідентифікація: якісний і кількісний аналіз, хімічний, фізико-хімічний і фізичний аналіз.

Класифікація, будова і номенклатура органічних сполук: властивості основних класів органічних сполук, білки, нуклеїнові кислоти, ферменти, ферментативні перетворення вуглеводів; роль біохімічних процесів у харчовій промисловості.

Метрологія – стандартизація та сертифікація. Правові основи стандартизації. Наукова база стандартизації. Основні цілі та об'єкти сертифікації. Якість продукції і захист споживача.

Процеси і апарати харчових виробництв - аналіз процесів, що протікають у харчових виробництвах, їх розрахунок: механічні, хімічні, теплові, масообмінні процеси; процеси подрібнення твердих матеріалів, дозування, змішування, пресування, нагрівання, охолодження; сушіння, екстракція, випарювання, кристалізація.

Вступ у спеціальність - коротка характеристика підприємств харчової промисловості, переробних галузей АПК, підприємств громадського харчування. Особливості технологій.

харчування-людини

Свою увагу зародженню та дослідженню основних моментів дисципліни присвятили такі науковці: Богданов В.Д., Дацун В.М., Єфімова М.В. та ін.

Таким чином, якщо Ви не маєте часу, щоб написати магістерську роботу, чи курсову, то Ви маєте шанс. Звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». За лічені дні ми допоможемо підготувати роботу з курсу «Харчові технології та інженерія». Чекаємо на Вас!