Роздрукувати сторінку

Генетика, як навчальна дисципліна

« Назад

Вивчення дисципліни «Генетика» спрямоване на одержання фундаментальних базових знань про природу спадкового матеріалу, закономірності успадкування генетичних ознак, закономірності мінливості на всіх рівнях організації живої матерії. Студенти отримують сучасні уявлення про структуру та функції генів, механізми і способи регулювання їх дії, реплікації, рекомбінації та репарації ДНК. Набувають знання про основи генетичної інженерії, трансгенні організми, генотерапії.

Мета вивчення дисципліни «Генетика» – отримання базових знань про природу спадкового матеріалу, закономірності успадкування та мінливості ознак, отримання уявлень про сучасні концепції генетики і генетичні підходи у суміжних дисциплінах, генетичної регуляції молекулярно-клітинних процесів.

Генетика

Завдання дисципліни:

1. створення у студентів сучасних уявлень про основні засади і підходи генетики, методи генетичного аналізу;

2. формування уявлень про основні закономірності успадкування ознак і генетичного аналізу у прокаріотів та еукаріотів, генетичної рекомбінації, механізми ядерної та неядерної спадковості, генетичної детермінації статі;

3. створення базових уявлень про види мінливості, її механізми і біологічні наслідки;

4. формування сучасних уявлень про структуру та функції гена, про склад геному і функції його окремих частин;

5. створення фундаментальних уявлень про механізми і генетичну регуляцію молекулярно-клітинних процесів (реплікації, репарації та рекомбінації ДНК), мутаційного процесу, ролі мобільних генетичних елементів, регуляції дії генів;

6. створення базових уявлень про основи генетичної інженерії;

7. формування уявлень про генетичні процеси в природних популяціях та молекулярно-генетичні основи еволюції;

8. ознайомлення учнів з основами генетики людини, проблемами і перспективами генотерапії.

основи-генетичної-інженерії

Дисципліни, які повинні бути освоєні для початку освоєння дисципліни «Генетика»: математика, інформатика, математичні методи в біології, загальна та неорганічна, органічна, аналітична хімія, фізика, зоологія безхребетних, зоологія хребетних, ботаніка вищих рослин, мікологія та альгологія, цитологія

Використовувані технології.

1. Освітні технології:

- використання сучасних підручників і навчальних посібників з генетики;

- використання аудіовізуальних технічних засобів, у тому числі використання мультимедійних лекційних презентацій;

- інтерактивна взаємодія «Викладач-студент» в індивідуальному режимі;

- Використання комп'ютерних технологій при вивченні окремих тем з генетики.

2. Науково-дослідні технології:

- використання сучасних даних науково-дослідницької літератури з генетики;

- міжособистісна комунікація під час практичних і семінарських занять;

- прийняття рішень на прикладі рішення науково-практичних задач з генетики;

- підготовка доповідей та рефератів по запропонованим темам;

- проведення групових дискусій та обговорення проектів;

- аналіз науково-ділових ситуацій на основі імітаційних моделей;

- проведення ділових ігор і тестування.

3. Науково-виробничі технології: використання сучасних методів генетики для створення матеріального та інтелектуального технологічного продуктів; розробка дизайну науково-практичного експерименту по генетичній інженерії і біотехнології; використання генетичних підходів для моделювання науково-технологічних експериментів з генної терапії і використання стовбурових клітин.

склад-геному

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Глазер В.М., Кім А.І., Орлова Н.Н., Удіна І.Г., Алтухов Ю.П. та ін.

Отже, якщо Вам придбати купити дипломну роботу чи реферат з курсу «Генетика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив кваліфікованих фахівців Вам швидко та за доступну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!