Роздрукувати сторінку

Хіміко-технологічна практика, як навчальна дисципліна

« Назад

Робоча програма дисципліни «Хіміко-технологічна практика» складена відповідно з вимогами до результатів, умов та структури підготовки бакалаврів за напрямом «Хімія» державного освітнього стандарту вищої професійної освіти.

Виробничій практиці передує вивчення таких дисциплін: «Загальна хімія», «Неорганічна хімія», «Аналітична хімія», «Фізична хімія», «Хімічна технологія», «Введення в фізико-хімічний аналіз».

технологічний-процес

Проходження виробничої практики є необхідною основою для подальшого вивчення ряду дисциплін варіативної частини і курсів за вибором, підготовки випускної кваліфікаційної роботи.

Мета дисципліни «Хіміко-технологічна практика» – сприяти формуванню загального уявлення студентів щодо майбутньої професійної діяльності і розвитку інтересу до професії.

Виробнича практика має важливе значення для забезпечення єдності теоретичної і практичної підготовки майбутніх бакалаврів, комплексного формування системи знань та організаційних умінь, що може забезпечити становлення професійних компетенцій майбутнього бакалавра.

Завдання дисципліни «Хіміко-технологічна практика» за напрямом «Хімія»:

- ознайомлення з реальним технологічним процесом, роботою підприємства;

- придбання перших практичних навичок з обраної спеціальності;

- закріплення теоретичних знань, отриманих студентами в процесі навчання за напрямом підготовки;

- ознайомлення з методами аналізу об'єктів природного і технічного походження;

- підготовка об'єктів досліджень;

- вибір технічних засобів і методів випробувань;

- отримання навичок роботи на сучасному обладнання аналітичних і науково-дослідних лабораторій;

- участь у виконанні аналітичних, науково-дослідних і прикладних робіт лабораторій і підприємств хімічного профілю;

- обробка результатів експерименту;

- підготовка звіту про виконану роботу;

- набуття досвіду організаторської і виховної роботи.

виробнича-практика

В результаті освоєння курсу «Хіміко-технологічна практика» випускник повинен володіти наступними компетенціями:

-- загальнопрофесійні:

- знає норми техніки безпеки і вміє реалізувати їх у лабораторних і технологічних умовах;

-- професійні:

- володіє навичками подання отриманих результатів у вигляді коротких звітів і презентацій.

--- за програмою прикладного бакалаврату:

-- загальнопрофесійні:

- знає норми техніки безпеки і вміє реалізувати їх у лабораторних і технологічних умовах;

-- професійні:

- володіє навичками розрахунку основних технічних показників технологічного процесу.

Перелік планованих результатів навчання з дисципліни:

- Знати: основні фундаментальні та прикладні питання технологічного процесу, методи аналізу, що застосовуються у хіміко-аналітичних лабораторіях, правила роботи на основних хіміко-аналітичних приладах, правила техніки безпеки в лабораторіях і на виробництві.

- Уміти: самостійно працювати із сучасною апаратурою та обладнанням, відбирати та готувати проби і зразки для дослідження, виконувати вимірювання за стандартним методикам, виявляти недоліки технологічного процесу і здійснювати вибір оптимального методу синтезу та аналізу.

- Володіти: навичками розрахунку основних технічних показників технологічного процесу, методами комп'ютерної обробки експериментальних даних, статистичними програмами, навичками подання отриманих результатів у вигляді коротких звітів і презентацій.

Хіміко-технологічна-практика

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Р.А. Ахмедьянова, Є.І. Григор’єв, А.П. Рахматулліна та ін.

Отже, якщо Ви прагнете зекономити час на навчанні і витратити його на відпочинок, а потрібно зробити магістерську роботу, чи статтю з курсу «Хіміко-технологічна практика», звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.