Роздрукувати сторінку

Патоморфологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Патоморфологія є «госпітальною патологічною анатомією», покликаною вирішувати під час розкриття питання етіології, патогенезу, клініко-морфологічної характеристики хвороб і танатогенеза.

Клініко-анатомічний напрям є змістом і призначенням патоморфології; визначає необхідність безперервного розширення контактів з клінікою. Тому майбутній клініцист повинен володіти основами клініко-морфологічного аналізу, що і є предметом патоморфології.

паталогічна-анатомія

Клініко-анатомічний напрям патоморфології сформувався в Росії. Це пояснюється тим, що найбільші терапевти та хірурги XIX століття одночасно займалися і прозекторською діяльністю, поки патологічна анатомія в 1949 р. не відокремилася в самостійну дисципліну. В подальшому сформувалися московська (А.В. Полунін, В.Ф. Клейн, А.В. Абрикосів, А.В. Струков, В.О. Сєров, М.А. Пальців) і петербурзька (М.М. Руднєв, Н.Н. Анічков, В.Д. Цинзерлінг, М.Ф. Глазунов) школи.

Об'єктом вивчення патоморфології, як частини патологічної анатомії, є трупи померлих від хвороб і матеріал, взятий при хірургічних операціях і проведенні біопсії, а також органи і тканини експериментальних тварин.

Патоморфологія для вирішення свого завдання використовує 3 основних методи: розтин трупів (аутопсія), прижиттєве взяття тканини з діагностичною метою (біопсія) і, як правило, створюється експериментальна модель хвороб (експеримент). Це можливо лише при комплексному використанні електронного мікроскопа, імуногістохімічних, цитохімічних, радіоавтографічних методик, заснованих на сучасних досягненнях природничих дисциплін. При цьому методологічною основою викладання патоморфології є принципи єдності і спряженості структури і функції, а також формування клініко-анатомічного мислення.

Перший принцип базується на зв'язку з іншими теоретичними дисциплінами та необхідності знання анатомії людини, гістології, фізіології і біохімії для пізнання загальнопаталогічних процесів. Другий принцип - формування клініко-анатомічного мислення - базований на необхідності знання предмета для вивчення клінічних дисциплін.

клініко-анатомічний-напрям

У навчальному процесі забезпечується широка наочність і конкретність матеріалу, глибокий зв'язок теоретичних аспектів кожного питання з повсякденною практикою. Все це слугує базою формування міцних знань, різноманітних умінь і навичок.

Основними методами вивчення дисципліни є: проблемні лекції, практичні заняття, робота студентів під керівництвом викладача з використанням макропрепаратів, мікропрепаратів, нативного матеріалу розтинів і самостійна робота студента з літературою, а також наочними посібниками з використанням нових інноваційних технологій.

Метою викладання курсу патоморфології вищої базової медичної освіти є формування у студентів фундаментальних уявлень про організацію патологоанатомічної служби, її завданнями та оволодіння основними вимогами до клініко-анатомічного аналізу біопсійного та секційного матеріалів, а також принципами формулювання патологоанатомічного (клініко-анатомічного) діагнозу, оцінки якості клінічної діагностики, категорій і причин розбіжності клінічного діагнозу.

Завданнями дисципліни «Патоморфологія» є:

- формування знань про значення та роль патологоанатомічної служби в системі практичної охорони здоров'я;

- формування знань про практичну діяльність лікаря-патологоанатома в лікувальних закладах;

- навчити принципам формулювання клінічного та патологоанатомічного діагнозів;

- дати знання про об'єкти і методи дослідження патологічної анатомії та основ клініко-анатомічного аналізу результатів біопсійного, операційного та секційного матеріалу.

Патоморфологія

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Струков А.І., Шлопов В.Г., Благодаров В.М., Клатт Е.К., Роуз А. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи тези з курсу «Патоморфологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!