Роздрукувати сторінку

Радіологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Медична радіологія (рентгенологія, радіологія та ультразвукова діагностика) є провідною дисципліною у справі профілактики, ранньої діагностики і лікування онкологічних, запальних захворювань, туберкульозу легень, захворювань серця, опорно-рухового апарату.

Важливою складовою частиною додипломної підготовки лікарів є їх ознайомлення з природою, властивостями та біологічною дією іонізуючих та неіонізуючих випромінювань і з клінічним застосуванням електромагнітних, ультразвукових і корпускулярних полів в діагностичних і лікувальних цілях.

променева-діагностика

Вивчення природи і біологічної дії випромінювань здійснюється на кафедрах медичної і біологічної фізики з інформатикою та медичною апаратурою, медичної біології та генетики, гістології, ембріології та цитології, патологічної анатомії, патологічної фізіології.

Основи променевої діагностики та променевої терапії, що викладаються на кафедрі травматології, судової медицини з курсом променевої діагностики. В курсі променевої діагностики і променевої терапії вивчаються теоретичні і практичні питання загальної променевої діагностики і загальної променевої терапії, що необхідні для подальшого успішного засвоєння студентами клінічних дисциплін. Надалі ці відомості поглиблюються і закріплюються при проходженні клінічних дисциплін на старших курсах (внутрішніх хвороб, хірургії, акушерства і гінекології та ін.), де проблеми приватної променевої діагностики і променевої терапії розглядаються у взаємозв'язку з конкретними питаннями клінічної діагностики і лікування хворих.

Таким чином, навчання студентів основам загальної та приватної променевої діагностики і променевої терапії відбувається на протязі всього періоду перебування їх у ВНЗ.

Навчальний план передбачає послідовне вивчення основних розділів загальної рентгенології і радіології в світлі сучасного стану науки і практики охорони здоров'я. В програмі приділяється увага методам рентгенологічного дослідження органів і систем, методики аналізу рентгенівських знімків, загальної рентгенівської семіотики ряду захворювань, принципами застосування радіофармацевтичних препаратів, ознайомлення з методами радіонуклідної діагностики, біологічними основами променевої діагностики.

Метою освоєння медичної радіології є вивчення променевих методів дослідження для діагностики найбільш поширених захворювань.

Завдання вивчення дисципліни:

- знати організацію роботи кабінетів променевої діагностики, санітарно-гігієнічні вимоги, що пред'являються до них;

- знати принципи роботи апаратури для променевої діагностики;

- знати основні методи променевої діагностики (рентгенологічні, комп'ютерна та магнітно-резонансна томографія, радіонуклідної, ультразвукової та інфрачервоної), показання та протипоказання до їх застосування;

- володіти знаннями про нормальну променеву анатомію дітей і дорослих.

медична-радіологія

Навчання ставить завдання дати студентам цілісне уявлення про медичну радіологію як самостійну наукову та практичну дисципліну. Необхідно сформувати у студентів базовий світогляд, який включає в себе:

- ознайомлення студентів з основними положеннями медичної радіології;

- ознайомлення студентів з основними властивостями іонізуючих випромінювань;

- ознайомлення студентів з дозиметрією іонізуючих випромінювань;

- ознайомлення з організацією радіологічної допомоги населенню України;

- вивчення основних методів променевої діагностики і терапії.

Радіологія

Для вивчення даної навчальної дисципліни необхідні такі знання, вміння і навички, сформовані попередніми дисциплінами: фізика, математика; анатомія людини, анатомія; патологічна анатомія, секційний курс; і клінічна патофізіологія.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Бальтер С.А., Шелестюк П.І. Лазарєв А.Ф., Рожнов В.А. та ін.

Отже, якщо Ви молодий, працюєте, а на навчання не вистачає часу, і необхідно замовити дипломну роботу чи курсову з курсу «Радіологія» звертайтесь в організацію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.