Роздрукувати сторінку

Кріобіологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Кріобіологія і кріомедицина – порівняно молоді галузі науки, що оформилися як самостійні дисципліни у другій половині XX століття. Предметом їх вивчення є дія низьких температур на живі об'єкти тваринного і рослинного світу.

У 1928 році при Українському фізико-технічному інституті (м. Харків) була створена кріогенна лабораторія і розпочалися перші дослідження по вивченню впливу холоду на біологічні об'єкти (В.Л. Шальников).

Кріобіологія

Становлення кріобіології і кріомедицини ґрунтувалося на фундаментальних розробках в області фізики низьких температур, а також на відкритті нових явищ і процесів у біології, медицині, хімії, біотехнологіях, кріогенному машинобудуванні та інших галузях науки (Б.Р. Лазарєв, Б.В. Вєркін, Н.С. Пушкар, В.І. Грищенко та ін.). Розвитку нового напряму сприяло також створення в Харкові Фізико-технічного інституту низьких температур і на його базі лабораторії, а в 1972 році – Інституту проблем кріобіології і кріомедицини Національної Академії наук України з самостійними цілями і завданнями.

В даний час успіхи кріобіології як науки тісно пов'язані з поглибленням розуміння принципів морфофункціональної організації живого, метаболічних циклів, процесів життєдіяльності систем на основі нових ідей молекулярної і клітинної біології. Специфіка сучасної кріобіології визначається пріоритетними дослідженнями на рівні молекулярної і клітинної біології, молекулярної генетики.

Пізнання молекулярно-клітинних змін біологічних об'єктів, їх функціонування після дії низьких температур дозволяє створити новітні кріотехнології та впровадити в охорону здоров'я нові методи поліпшення здоров'я людей, екології в цілому.

Кріобіологія забезпечила довготривале зберігання клітин і тканин різного походження.

Використання холоду в медицині і біології поклало початок цілої низки відкриттів, які принесли користь людству. І кріобіологія є широкою сферою досліджень для майбутніх вчених.

живі-організми

Наукові основи кріобіології були закладені в кінці XIX століття П.І. Бахметьєвим - видатним російським ученим, який вивчав переохолодження у комах та анабіоз у летючих мишей.

Основною метою курсу є надання допомоги студентам у вивченні біологічних основ і практичного застосування сучасних методів кріобіології для збереження генофонду.

Для виконання поставленої мети в процесі викладання курсу вирішуються наступні завдання:

- вивчення механізмів впливу низьких температур на живі клітини;

- вивчення методів заморожування насіння і ембріонів тварин;

- вивчення методів збереження гамет та ембріонів при наднизьких температурах. Студент не може бути атестований, якщо він не освоїв всі теми і розділи дисципліни, зазначені у зведеній оціночній таблиці дисципліни. Розділ чи тема дисципліни вважаються освоєними, якщо студент набрав більше 50% від можливої кількості балів з цього розділу (теми).

При виконанні студентом додаткових навчальних завдань, або повторного проходження заходів поточного контролю, отримані ним бали зараховуються на конкретні теми. При цьому підсумкова сума балів не може перевищувати максимальної кількості балів, встановленої за даними темами.

Обов'язковим для студентів є відвідування лекцій, лабораторних занять та виконання всіх видів заходів поточного контролю з дисципліни.

Велика роль низьких температур в медицині. За допомогою спеціальних кріоінструментів, кріотерапевти ефективно, порівняно з традиційними методами, лікують багато дерматологічних хвороб, активно розвивається застосування кріохірургії при онкологічних захворюваннях. Зусиллями вчених було розроблено найбільш перспективний напрям сучасної кріомедицини – «Загальна екстремальна кріотерапія людини». Пацієнта поміщають в спеціальну «кріосауну» на дві-три хвилини, температура всередині камери -150 – -170С. За рахунок низької теплоємності сухого повітряного середовища реалізується такий тепловідвід від поверхні тіла, який дозволяє організму людини активно пручатися охолодженню протягом декількох хвилин. В результаті лікувальні процедури в такій «кріосауні» дають потужний лікувальний ефект.

Особливе місце в кріобіології займає швидке заморожування і переробка рослинної сировини новими високоефективними низькотемпературними методами, що забезпечують збереження вітамінних комплексів.

низькі-температури

Свої роботи вивченню предмету присвятили такі вчені: Білоус А.М., Грищенко В.І., Кен Малдрю, Дж. Вольф й Г. Брайант, та ін.

Отже, якщо Ви втомились самостійно вчитись, якщо Вам потрібна допомога, необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Кріобіологія», не гайте часу, пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!