Роздрукувати сторінку

Сімейна психологія, як навчальна дисципліна

« Назад

У сучасному суспільстві останні десятиліття спостерігаються явні ознаки трансформації і кризи сім'ї як соціального інституту і малої групи. Це виражається у зміні традиційної авторитарної моделі української сім'ї на егалітарну, розвитку альтернативних форм шлюбно-сімейних відносин і т. д. Розширюється коло соціально-психологічних проблем сім'ї. В цьому зв'язку особливої актуальності набуває вивчення проблем сучасної сім'ї та перспектив її розвитку.

Дисципліна «Сімейна психологія» ставить своєю метою ознайомити студентів з численними зарубіжними і вітчизняними концепціями, які розглядають сім'ю як багаторівневу і багатофункціональну систему.

Сімейна-психологія

Специфіка побудови дисципліни «Сімейна психологія» полягає у інтеграції ряду спеціальних тем, безпосередньо пов'язаних з проблемами розвитку сімейних відносин. Освоєння дисципліни «Сімейна психологія» припускає використання вже наявних знань, умінь і навичок, отриманих студентами в процесі опанування дисциплін «Психологія», «Психодіагностика» і т. д.

Метою дисципліни є оволодіння студентами основ соціально- психологічних знань в області психології сімейних відносин, розвиток професійних умінь і навичок психологічної роботи з сімейної проблематики.

В ході її досягнення вирішуються завдання:

- дати систематизоване оглядове уявлення про еволюцію сімейних відносин, ознайомити слухачів з поняттями і термінами, що відносяться до теорії сімейно-шлюбних відносин;

- розглянути процес формування відносин на різних етапах життєвого циклу розвитку сім'ї; познайомити студентів з основними соціально-психологічними проблемами сім'ї в суспільстві і світовому контексті;

- ініціювати дослідну та практико-орієнтовану активність студентів в області сімейних відносин;

- сформувати навички використання отриманих знань у майбутній професійній діяльності.

українська-сім'я

У структурі програми передбачено проведення лекцій, семінарських занять, виконання конкретних практичних завдань дослідницько-прикладного характеру, використання інтерактивних методів навчання (заняття тренінгового типу, фокус-група, самодіагностика, групова бесіда і т. д.).

Лекційна форма навчання передбачає включення елементів дискусії; семінарські заняття побудовані на обговоренні статей та інших матеріалів проблемного характеру. З метою залучення студентів в активну діяльність розроблені теми досліджень. Для виконання практичних завдань передбачається об'єднання студентів у робочі творчі групи.

Особливе місце в опануванні даною дисципліною відводиться самостійній роботі студентів – виконання практичних завдань, реферативної роботи з актуальної тематики.

Більша частина матеріалу вивчається через систему творчих, практичних і дискусійних занять. Особливість досліджуваного курсу полягає в тому, що в цілях досягнення зростання професійно-особистісної самосвідомості особлива увага приділяється тому, щоб студенти при проходженні дисципліни мали можливість провести систематичне самодослідження сімейної ситуації у своїй родині.

Дана програма передбачає як реферативну, так і індивідуальну дослідницьку роботу студента: до заліку по дисципліні студент представляє реферати з обраної теми, а також індивідуальні дослідження, виконані за певною схемою.

За підсумками даної дисципліни студент отримає базові знання з проблеми розвитку сімейних відносин, освоїть основні способи діагностичної та консультаційної роботи з сім'єю.

Поєднання лекційних, практичних занять та самостійної роботи студентів, включаючи аналіз літератури і досвід самостійного вивчення різних аспектів сімейних відносин, є основою для професійного становлення майбутнього фахівця з соціальної роботи.

В результаті вивчення дисципліни «Сімейна психологія» студенти спеціальності «Соціальна робота» повинні: мати уявлення про роль і місце даної науки в системі гуманітарних та спеціальних дисциплін; освоїти основні поняття, особливості розвитку подружніх і дитячо-батьківських відносин, родинних відносин; засвоїти основні завдання та напрями надання психологічної допомоги сім'ї; володіти професійними уміннями і навичками психологічної роботи з сімейної проблематики і застосовувати їх у практиці.

шлюбно-сімейні-відносини

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Л. Я. Гозман, О. А. Карабанова, Л. Б. Шнейдер, К. Г. Юнг та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити курсову роботу чи реферат з курсу «Сімейна психологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.