Роздрукувати сторінку

Теоретична фізика, як навчальна дисципліна

« Назад

Теоретична фізика – область фізики, що займається математичним формулюванням закономірностей фізичних явищ, що спостерігаються експериментально.

Теоретична фізика є єдиною наукою, внутрішні зв'язки в якій встановлюються шляхом аналітичних обчислень або чисельних розрахунків і порівнянням з експериментальними даними. Її фактичний зміст пов'язано з усім історичним розвитком фізики. Метою досліджень в галузі теоретичної фізики є найбільш повний опис фундаментальних фізичних законів.

фізичні-закони

В ході освоєння дисципліни "Теоретична фізика" вивчаються фізичні основи, методи, закони і моделі теоретичної фізики; здобуваються додаткові навички використання знань різних розділів теоретичної фізики у професійній діяльності і, таким чином, проводиться підготовка до здачі кандидатського іспиту за спеціальністю «Теоретична фізика».

Освоєння дисципліни сприятиме успішній професійній діяльності.

Курс базується на вузівській підготовці аспірантів, доповнює її і містить відомості із наступних розділів теоретичної фізики: теорія конденсованого стану класичних і квантових, макроскопічних і мікроскопічних систем; статистична фізика і кінетична теорія рівноважних і нерівноважних систем; нелінійна динаміка сильно нерівноважних систем, теорії хаосу та турбулентності; загальна теорія відносності релятивістської астрофізики; фізичні властивості матерії та простору-часу у Всесвіті; класична і квантова теорія поля; загальні питання квантової механіки: основи, теорія вимірювань, загальна теорія розсіювання; квантова теорія фізичних явищ в ядрах, атомах і молекулах; основи квантових обчислень.

Цілями освоєння дисципліни "Теоретична фізика" є:

- вивчення фізичних основ, методів, законів і моделей теоретичної фізики;

- придбання навичок використання знань різних розділів теоретичної фізики в професійній діяльності.

фізичні-явища

Основним завданням курсу "Теоретична фізика " є навчання володінню методами лагранжева і гамільтонова у додатку до механіки з тим, щоб ці методи могли бути легко перенесені в подальшому і на інші розділи теоретичної фізики. При цьому студенти повинні знати, звідки і як виникли ці методи, коли і де можна їх застосовувати. Вони повинні також знати і вміти розв'язувати типові задачі, користуючись різними підходами, такими як рішення рівнянь Лагранжа, Гамільтона або Гамільтона-Якобі.

Дана навчальна дисципліна включена в розділ «Обов'язкові дисципліни» основної професійної освітньої програми вищої освіти – програми підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі.

Вивчення даної дисципліни базується на вузівській підготовці аспірантів.

Компетенції учня, сформовані в результаті освоєння дисципліни (модуля) у відповідність з програмою підготовки науково-педагогічних кадрів в аспірантурі.

Учень, який завершив вивчення дисципліни, повинен:

-- Знати:

- теоретичні засади, основні поняття, закони і моделі механіки, теорії поля, електродинаміки, механіки суцільних середовищ і фізичної кінетики, квантової механіки, статистичної фізики і теорії конденсованого стану; мати уявлення про сучасний стан цих розділів теоретичної фізики.

-- Вміти:

- розуміти, викладати і критично аналізувати фізичну інформацію;

- формулювати та доводити основні результати теоретичної фізики;

- використовувати знання в галузі теоретичної фізики для постановки і рішення науково-дослідних завдань.

-- Володіти:

- навичками вирішення завдань теоретичної фізики, демонструвати здатність та готовність;

- використовувати знання в галузі теоретичної фізики в науково-дослідній і викладацькій діяльності.

Теоретична-фізика

До кінця курсу від студента вимагається:

1. Бути здатним будувати для даної фізичної задачі функцію Лагранжа.

2. Бути здатним записувати рівняння Лагранжа для заданої лагранжіани.

3. Бути здатним знаходити і застосовувати закони збереження.

4. Бути здатним вирішувати рівняння Лагранжа.

5. Бути здатним будувати і обчислювати тензор інерції твердого тіла.

6. Бути готовим вирішувати найпростіші випадки руху тіл у неінерціальних системах відліку.

7. Бути здатним будувати функцію Гамільтона для даного фізичного завдання і готовим записувати рівняння Гамільтона для заданої гамільтоніани.

8. Бути готовим застосовувати метод Гамільтона-Якобі.

9. Бути здатним обчислювати дужки Пуассона.

10. Бути готовим знаходити адіабатичні інваріанти.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: А. М. Баранов, Є. В. Савельєв, Н. Н. Паклін та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Теоретична фізика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.