Роздрукувати сторінку

Неврологія, як навчальна дисципліна

« Назад

Неврологія – це розділ медицини, що вивчає нервову систему: її будова, функції, норму і патологію, вплив на інші органи, лікування.

Метою освоєння навчальної дисципліни «Неврологія» є участь у формуванні у студента загальнокультурних, загально-професійних та професійних компетенцій. У ході досягнення мети стоять наступні завдання:

- навчити студентів проводити неврологічне обстеження та виявляти симптоми ураження нервової системи, об'єднувати симптоми у синдроми і ставити топічний діагноз;

- дати студентам сучасні знання про етіологію, патогенез, клініку, діагностику, лікування та профілактику основних захворювань нервової системи;

- сформувати у студентів клінічне неврологічне мислення, здатність самостійно поставити діагноз найбільш поширених неврологічних захворювань, провести лікування невідкладних неврологічних станів і профілактику захворювань нервової системи.

неврологічне-обстеження

Місце дисципліни в структурі основної освітньої програми: для лікарів будь-якого профілю є вкрай необхідне уміння виявляти симптоми ураження нервової системи, оскільки часто патологічні процеси в нервовій системі призводять до формування клінічної картини. При цьому з'являється реальна можливість надавати невідкладну та кваліфіковану планову допомогу при своєчасному направленні хворого до невролога.

Студент повинен:

-- Знати:

- патогенез, етіологію та заходи профілактики найбільш поширених неврологічних захворювань;

- клінічну картину захворювань та їх ускладнень;

- сучасні методи клінічного, лабораторного та інструментального обстеження неврологічних пацієнтів;

- способи лікування та показання до їх застосування;

- деонтологічні аспекти неврології;

- питання організації спеціалізованої допомоги пацієнтам з неврологічними захворюваннями;

- питання диспансеризації пацієнтів, нейрореабілітації, оцінкою працездатності;

- проведені в нашій країні і за кордоном наукові дослідження, спрямовані на поліпшення діагностики і результатів лікування найбільш поширених неврологічних захворювань.

-- Вміти:

- збирати анамнез, проводити загальноклінічне обстеження пацієнтів з неврологічною патологією;

- проводити аналіз даних загальноклінічного обстеження;

- складати план застосування лабораторних та інструментальних методів дослідження;

- інтерпретувати найбільш поширені додаткові методи дослідження неврологічних хворих;

- складати план лікування неврологічного пацієнта;

- виконувати найбільш поширені лікарські маніпуляції;

- надавати першу лікарську допомогу при невідкладних станах в неврології.

Неврологія

-- Володіти:

- нормативними актами надання спеціалізованої медичної допомоги неврологічним пацієнтам;

- навичками збору анамнезу хвороби та життя;

- інтерпретацією результатів лабораторних, інструментальних методів діагностики неврологічних пацієнтів;

- алгоритмом постановки попереднього діагнозу пацієнтам з основними видами неврологічної патології, при необхідності направити їх на додаткове обстеження;

- алгоритмом встановлення розгорнутого клінічного діагнозу неврологічним пацієнтам;

- алгоритмом виконання основних лікарських діагностичних та лікувальних заходів з надання первинної невідкладної лікарської допомоги неврологічним пацієнтам.

Перелік дисциплін із зазначенням розділів (тем), засвоєння яких студентами необхідне для вивчення даної дисципліни:

- Філософія, біоетика: формування поглядів і оціночних понять на поточні процеси.

- Анатомія людини – анатомія голови і шиї: анатомія нервової системи.

- Гістологія, ембріологія, цитологія: ембріогенез тканин і систем органів нервової системи.

- Нормальна фізіологія: фізіологія нервової системи.

- Біологія: генетика, паразитологія.

- Біологічна хімія: клінічна біохімія дорослої людини.

- Фізика, математика: принципи роботи та пристрої апаратури, що використовуються в медицині, основи фізичних і математичних законів, що одержують відображення в медицині.

- Патофізіологія: питання патогенезу неврологічних захворювань.

- Патологічна анатомія: морфологічні зміни при захворюваннях нервової системи.

- Фармакологія: розділи дисципліни з лікування нервових захворювань.

- Клінічна анатомія. Клінічна анатомія голови і шиї.

нервова-система

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Рибак В.А., Гордєєва І.Є., Матохіна Н.В., Бабушкін Я.Х., Ткаченко Л.В., Курушина О.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити магістерську роботу чи реферат з курсу «Неврологія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!