Роздрукувати сторінку

Екологічна хімія, як навчальна дисципліна

« Назад

Екологічна хімія - це наука, що вивчає процеси, що відбуваються в навколишньому середовищі, в зв'язку зі змінами, внесеними в діяльність людини.

Метою освоєння дисципліни «Екологічна хімія» є формування у студентів фундаментальних знань про хімічні і фізико-хімічні процеси, що протікають у навколишньому середовищі, їх механізми, закономірності протікання, спрямованості, енергетику, кінетику, залежно від фізичних параметрів, способи контролю та управління даними процесами.

Екологічна-хімія

Дисципліна «Екологічна хімія» входить до варіативної частини «Педагогічна освіта, профіль Біологія. Хімія». Зміст програми дозволяє студентам вузів отримати необхідний обсяг знань, навичок і вмінь у галузі екологічної хімії.

В даний час, в умовах активного антропогенного впливу на навколишнє середовище і загострення екологічної ситуації необхідно володіння знаннями в галузі екологічної хімії.

Курс екологічної хімії доцільно давати студентам після вивчення хімії елементів, фізичної та колоїдної, аналітичної, органічної хімії, розглядаючи питання, пов'язані з хімічними процесами у навколишньому середовищі в їх взаємозв'язку один з одним, оцінюючи вплив даних процесів на екологічну обстановку, розглядаючи можливі методи їх моніторингу та впливу на їх напрямок і інтенсивність.

Освоєння курсу дозволяє отримати досвід практичного, прикладного використання знань, загальної хімії, неорганічної, фізичної, колоїдної, органічної, аналітичної хімії, біохімії, хімічної технології.

екологічна-ситуація

Студент, вивчивши дисципліну, повинен:

-- знати:

- основні класи речовин природного походження;

- основні закономірності перебігу природних хімічних процесів і способи управління ними;

- закономірності окислювально-відновних процесів, що протікають в різних природних середовищах;

- методи аналізу природних речовин;

- закономірності хімічних процесів, що протікають в атмосфері;

- термодинаміку біосферних хімічних процесів;

- основні положення теорії розчинів і закономірності процесів в гідросфері;

- особливості твердофазних процесів і закономірності процесів в літосфері;

-- вміти:

- аналізувати механізми антропогенного впливу на навколишнє середовище;

- розраховувати теплові ефекти хімічних реакцій, що протікають в атмосфері, літосфері і гідросфері;

- визначати оптимальні умови перебігу хімічних реакцій;

- складати хімічні рівняння обмінних і окислювально-відновних реакцій;

- вибирати оптимальні методи досліджень хімічних речовин і процесів;

-- володіти:

- навичками в розрахунках мас і обсягів взаємодіючих речовин;

- навичками у проведенні розрахунків техногенних впливів на природне середовище;

- методиками рішення задач по розрахунку продуктів хімічних реакцій, які протікають в навколишньому середовищі, теплових ефектів даних реакцій, практичного виходу продуктів;

- навички дослідження хімічних забруднень середовища;

- основами методів хімічного моніторингу;

- прийомами роботи з лабораторним обладнанням.

навколишнє-середовище

Свою увагу зародженню та розвитку дисципліни приділяли такі вчені: Стадницький Г.В., Братчикова І.Г. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити магістерську роботу чи доповідь з курсу «Екологічна хімія» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!