Роздрукувати сторінку

Сільський туризм, як навчальна дисципліна

« Назад

Україна величезна і унікальна. Але за останні пару десятків років ми втратили, за деякими оцінками, 34 тисячі сіл. На превеликий жаль, цей процес триває й донині. Відбувається укрупнення населених пунктів, ліквідація шкіл, лікарень, фельдшерко-акушерських пунктів, поштових відділень, відділень банків. Наша країна катастрофічно втрачає територію з її головними духовними скріпами – сільськими жителями з їх багатовіковим життєвим укладом.

Які чинники впливають на розвиток сільських територій?

Безумовно, це розвиток інфраструктури. Однак наявність інфраструктури ще недостатня − необхідно забезпечити зайнятість сільського населення. Високоінтенсивне сільськогосподарське виробництво забезпечує робочими місцями сільське населення лише частково. Саме тому актуальною стає диверсифікація сільської економіки за рахунок впровадження несільськогосподарських видів діяльності на селі: використання ландшафтів, природних ресурсів, відвідування природних парків, організації традиційних промислів, фольклорних, подієвих заходів, характерних для даної місцевості, відвідування сільських музеїв, організації гастрономічних маршрутів.

агротуристська-діяльність

Сільський туризм – абсолютно унікальне явище.

Одночасно зі зменшенням сільського населення, відбувається збільшення міського. При такому дисбалансі городянам з кожним роком все більше хочеться виїхати на природу, в село. Вони готові платити за натуральні продукти, добре організований активний відпочинок на природі та дізнаватися щось нове, здобувати корисні навички: від збору дикоросів до приготування страв за традиційними рецептами. Попит на такий вид відпочинку колосальний. Самі городяни змогли б при наявності достатньої кількості пропозицій відпочинку в сільській місцевості підняти економіку села, дати шанс на збереження його самобутності.

Головне в цій справі − навчити тих, хто хотів би зайнятися сільським туризмом, з чого почати і як правильно розвиватися, а потенційним гостям показати можливості сільського туризму.

Саме для цього і створено курс «Сільський туризм».

На сьогоднішній день стійкий туризм на сільських територіях нашої країни проходить стадію свого становлення. З досвіду інших країн, у тому числі країн-сусідів, відомо, що тільки після назрівання «потреби знизу» починає розвиватися законодавча основа, інструментарій і вся система сільського туризму як самостійна індустрія. Зараз розвиток сільського туризму вступив в активну фазу: систематизуються знання, відточуються формулювання, зростає інтерес до навчання. Органи державної влади запускають розробку стратегій розвитку сільського туризму, в деяких регіонах приступили до їх реалізації. Зроблена перша спроба стандартизувати поняття «сільський туризм».

Основною метою курсу є формування у студентів системи знань, умінь і навичок, необхідних для організації сільськогосподарських продуктів, а також інших форм роботи в сфері туризму.

Дисципліна «Сільський туризм» є дисципліною за вибором для студентів за напрямом підготовки Туризм. Вивчення даного курсу базується на знаннях, уміннях і навичках, отриманих при вивченні дисциплін, вивчених при освоєнні бакалаврату: Географія, Основи туризму, Туристсько-рекреаційне проектування, а також при вивченні дисциплін: Організація проектування та управління проектами, Прогнозування й планування туристичної діяльності.

Сільський-туризм

У результаті освоєння дисципліни формуються такі компетенції:

- здатність до розробки стратегій розвитку туристської діяльності на державному, регіональному, муніципальному (місцевому) рівні і відповідних рівнів проектів;

- здатність до моніторингу та оцінки ефективності процесів у туристській індустрії.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- про зарубіжний і вітчизняний досвід сільського туризму, про базові принципи цього виду, що відрізняють його від інших природно орієнтованих видів туризму;

- про особливості організації агротуристської подорожі;

- про проблеми та перспективи розвитку сільського туризму в Україні.

-- Вміти:

- оцінювати вплив сільського туризму на навколишнє середовище;

- розробляти рекомендації щодо зниження негативних екологічних наслідків при здійсненні агротуристської діяльності.

-- Володіти:

- навичками організації агротуристської діяльності на рівні сільських поселень, розробляти туристичні маршрути для цілей сільського туризму.

сільськогосподарські-продукти

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Ю. Полякова, М.Б. Біржаков, Л.І. Біткулова, Д.Н. Пановата ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати курсову роботу чи доповідь з курсу «Сільський туризм» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!