Роздрукувати сторінку

Суспільно-географічне краєзнавство, як навчальна дисципліна

« Назад

Курс з географічного краєзнавства на географічних факультетах педагогічних університетів має за мету ознайомити студентів з теоретичними та методичними основами краєзнавства, озброїти їх уміннями і навичками вивчення своєї місцевості та рідного краю.

При цьому під терміном «рідний край» розуміється територія свого суб'єкта України (адміністративної області, краю), що вивчається на основі знайомства з краєзнавчою літературою і картографічними матеріалами, а також шляхом безпосередніх спостережень і досліджень під час походів та екскурсій.

Суспільно-географічне-краєзнавство

Під терміном «своя місцевість» розуміється територія, доступна безпосередньому спостереженню учнями під час навчальної та позакласної роботи в околицях школи при проведенні навчальних і позакласних екскурсій в радіусі 7-8 км. Поняття «своя місцевість» може охоплювати територію адміністративного району, селища міського типу, міста, міського району з прилеглою зеленою зоною.

У процесі проходження курсу студенти знайомляться з програмами вивчення краєзнавчих об'єктів, з прийомами огляду літературних, статистичних і картографічних інформацій, з методами польових досліджень, з обробкою і оформленням географо-краєзнавчих матеріалів.

Завдання курсу:

- формування у студентів методичних умінь організувати географо-краєзнавчу роботу в школі і поза школою;

- використовувати краєзнавчий матеріал на уроках географії, біології та при проведенні інших форм навчально-виховного процесу;

- визначення місця дисципліни як галузі географічної науки в системі географічних знань, конкретизувати предмет її вивчення; розкрити актуальність її вивчення в сучасних умовах;

- відбір необхідного матеріалу для написання рефератів та інших видів робіт;

- орієнтування в теоретичній і фактографічній літературі з курсу, формування навичок ефективного пошуку та аналізу цієї літератури.

рідний-край

Краєзнавство – дисципліна предметного циклу, яка спирається на знання, отримані студентами в курсах психології і педагогіки, теорії та методики навчання географії.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- Знати суть та педагогічне значення краєзнавства, план вивчення рідного краю в процесі шкільного краєзнавства, форми вивчення рідного краю, методи і прийоми здійснення краєзнавчого принципу у викладанні географії, зміст експозиції відділів природи і господарства шкільного краєзнавчого куточка і музею, зміст і форми позакласної краєзнавчої роботи.

- Вміти проводити краєзнавчі дослідження своєї місцевості, розробляти зміст і методику проведення екскурсій у природу та на промислове підприємство, складати типовий план вивчення географії своєї області (краю), складати краєзнавчу бібліографію, складати загальношкільний план роботи з краєзнавства і туризму, розробляти річний план роботи шкільного краєзнавчого гуртка, розробляти зміст загальношкільних заходів краєзнавчого характеру: олімпіади, вечори, туристично-краєзнавчі зльоти, походи-експедиції.

- Володіти методами навчання регіональної географії в школі і найважливішими методичними прийомами; основними освітніми технологіями (в тому числі інформаційними); прийомами розробки необхідних засобів навчання (насамперед наочних).

географічна-наука

Дисципліна «Суспільно-географічне краєзнавство» є обов'язковим предметом, основною варіативною частиною основної професійної освітньої програми і закладає основи знань при підготовці вчителів географії. Спирається на знання та вміння, отримані в ході вивчення дисциплін «Фізична географія України», «Економічної та соціальної географії України», «Методика навчання географії». Є більш поглибленим продовженням дисципліни «Географія України».

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Н. А. Добріна, Г. Можаєва, Г. В. Рибачек, А. В. Трухачов, І. В. Таранова та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати курсову роботу чи реферат з курсу «Суспільно-географічне краєзнавство» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.