Роздрукувати сторінку

Нанохімія, як навчальна дисципліна

« Назад

Нанохімія - область науки, пов'язана з отриманням та вивченням фізико-хімічних властивостей частинок, що мають розміри у кілька нанометрів.

У курсі дисципліни «Нанохімія» студенти знайомляться з методами і технологіями отримання наноматеріалів, властивостями одержуваних продуктів і методами їх дослідження.

Нанохімія

Дана дисципліна забезпечує вивчення розділів дисциплін професійного навчального циклу, пов'язаних з конкретними хімічними технологіями отримання наноматеріалів.

Основними розділами курсу є: хімічні методи отримання та стабілізації наночастинок, методи дослідження розмірів і форми наночастинок, вуглецеві наноструктури, інтеркаляційні структури в нанохімії, місце наноматеріалів в науці і техніці.

Освоєння дисципліни готує до роботи з такими об'єктами професійної діяльності студентів:

- хімічні речовини і матеріали високого ступеня дисперсності;

- обладнання, технологічні процеси і промислові системи отримання речовин, матеріалів, виробів високого ступеня дисперсності.

Дисципліна готує до вирішення наступних завдань у відповідності з видами професійної діяльності:

-- у сфері виробничо-технологічної діяльності:

- впровадження у виробництво інноваційних технологічних процесів;

- оцінка економічної ефективності технологічних процесів, інноваційно -технологічних ризиків при впровадженні нових технологій;

-- у галузі науково-дослідної діяльності:

- підготовка науково-технічних звітів, оглядів і довідок.

Освоєння даної дисципліни є необхідною основою для наступного вивчення дисципліни «Шляхи зниження екологічної небезпеки хімічних технологій», «Термодинаміка, кінетика та каталіз в хімічній технології», проходження науково-дослідної та виробничої практики.

отримання-наноматеріалів

Знання та навички, отримані при вивченні дисципліни «Нанохімія» дають можливість студентам вивчати всі дисципліни навчального плану на якісно більш високому рівні.

Для успішного вивчення курсу необхідні знання:

а) фізики (розділи: молекулярно-кінетична теорія, оптика, електрика, капілярність; механіка та елементи теорії міцності);

б) фізичної хімії (розділи: початок термодинаміки, теорія розчинів, теорія сильних електролітів, електрохімія, кінетика хімічних реакцій, гетерогенні процеси та адсорбція);

в) неорганічної хімії (розділи: реакції гідролізу та іонного обміну, окисно-відновні реакції, сильні та слабкі електроліти, розчинність та добуток розчинності, будова речовини);

г) органічної хімії (розділи: будова молекул високомолекулярних з’єднань, білків, целюлози, поверхнево-активних речовин);

д) вищої математики (диференціювання та інтегрування, статистичні методи).

Після закінчення дисципліни студент повинен знати:

а) методи одержання високодисперсних систем;

б) методи стабілізації високодисперсних систем;

в) методи дослідження наноматеріалів;

г) технології отримання наноматеріалів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- мати уявлення:

- про предмет, цілі, завдання дисципліни та про її значення для майбутньої професійної діяльності; про закони та закономірності, що протікають у високодисперсних системах, оцінювати дисперсність систем, методи регулювання стійкості колоїдних систем;

-- знати:

- знати методи руйнування і отримання колоїдних систем;

- знати методи вивчення дисперсних систем;

- визначати можливість керувати хімічним процесом на підставі енергетичних оцінок;

- проводити реакції швидше і в потрібному напрямку і при умовах, найбільш прийнятних для виробничих масштабів;

-- вміти:

- працювати з хімічними реактивами;

- управляти дисперсністю матеріалів у ході проведення хімічного процесу;

- проводити реакції швидше і в потрібному напрямку і при умовах, найбільш прийнятних для виробничих масштабів;

-- придбати навички:

- використання навчальну та технічну літературу;

- інформаційних матеріалів з Інтернету;

- роботи з приладами;

- проведення вимірювань та розрахунків, вирішення хімічних задач.

хімічні-технології

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Князев А.В., Кузнецова Н.Ю., Сумм Б.Д., Іванова Н.І. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Нанохімія» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!