Роздрукувати сторінку

Фармацевтичні аспекти біобезпеки, як навчальна дисципліна

« Назад

Фармацевтичні аспекти біобезпеки – навчальна дисципліна, яка ставить своєю метою вивчення основ безпеки в галузі медицини та фармацевтичної діяльності.

Мета навчальної дисципліни – сформувати у студентів біохіміків уявлення про основні типи біофармпрепаратів (рекомбінантних терапевтичних білках, вакцинах, білка плазми крові, терапевтичних моноклональних антитіл); принципи одержання та закономірності біотехнології генно-інженерних еукаріотичних і прокаріотичних продуцентів; сучасних біотехнологічних методах і апаратурному оформленні процесів в біофармацевтиці (культивуванні, сепарації, хроматографії, ультра- і мікрофільтрації тощо); найновіші досягнення у галузі біотехнології і фармацевтики, перспективи їх використання при лікуванні захворювань різної природи, пошуку і розробці нових біологічно активних біотехнологічних субстанцій, які володіють фармакологічними властивостями та їх всебічне вивчення.

біофармацевтика

Завдання навчальної дисципліни: освоєння студентами основних принципів фармацевтичної біотехнології, сучасних біотехнологічних методів, застосовуваних у біофармацевтиці (культивування, сепарація, хроматографія, ультра- і мікрофільтрації і т. д.), новітніх досягнень в області фармацевтичної біотехнології та перспективи їх використання при лікуванні захворювань різної природи.

Навчальна дисципліна «Фармацевтичні аспекти біобезпеки» знаходиться в тісному взаємозв'язку з навчальними дисциплінами «Виділення і очищення продуктів біотехнологій», «Основи біотехнології» та ін.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:

-- Знати:

- основні типи біофармпрепаратів (рекомбінантні терапевтичні білки, вакцини, білки плазми крові, терапевтичні моноклональні антитіла);

- принципи отримання і закономірності біотехнології генно-інженерних еукаріотичних і прокаріотичних продуцентів;

- сучасні біотехнологічні методи та апаратурне оформлення процесів в біофармацевтиці (культивування, сепарація, хроматографія, ультра - і мікрофільтрації тощо);

- новітні досягнення в області фармацевтичної біотехнології та перспективи їх використання при лікуванні захворювань різної природи.

фармацевтична-біотехнологія

-- Вміти:

- використовувати основні закони біології та біотехнології для оцінки ступеня біофармакопродуктивності генно-інженерних прокаріотичних і еукаріотичних продуцентів;

- використовувати методи теоретичної та експериментальної біотехнології і сучасне приладове забезпечення в біофармацевтиці.

-- Володіти:

- основними прийомами оцінки біофармакопродуктивності генно-інженерних прокаріотичних і еукаріотичних продуцентів;

- методами сучасної експериментальної біотехнології, застосовуваними в біофармацевтиці.

У відповідності з освітнім стандартом за спеціальністю Біохімія вивчення навчальної дисципліни «Фармацевтичні аспекти біобезпеки» має забезпечити формування у фахівця таких компетенцій:

- Вміти застосовувати базові науково-теоретичні знання для розв'язання теоретичних і практичних завдань.

- Кваліфіковано проводити наукові дослідження в галузі біохімії та молекулярної біології, проводити аналіз результатів експериментальних досліджень, формулювати з отриманих результатів коректні висновки.

- Освоювати нові моделі, теорії, методи дослідження, розробляти нові методичні підходи.

- Здійснювати пошук та аналіз даних з досліджуваної проблеми в науковій літературі, складати аналітичні огляди.

- Готувати наукові статті, повідомлення, реферати, доповіді та матеріали до презентацій.

- Складати і вести документацію щодо наукових проектів досліджень.

- Кваліфіковано проводити науково-виробничі дослідження, вибирати грамотні і експериментально обґрунтовані методичні підходи, давати рекомендації по практичному застосуванню отриманих результатів.

- Здійснювати пошук та аналіз даних з досліджуваної проблеми в науково-технічних та інших інформаційних джерелах.

Фармацевтичні-аспекти-біобезпеки

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Варфоломєєв С.Д., Калюжний С.В., Глик Б. та ін.

Отже, якщо Вам потрібно багато часу для виконання роботи, а Ви працюєте, або маєте інші справи, пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми допоможемо Вам придбати дипломну роботу чи реферат з курсу «Фармацевтичні аспекти біобезпеки» за помірну ціну. Швидко та вигідно тільки у нас!