Роздрукувати сторінку

Квантова радіофізика, як навчальна дисципліна

« Назад

Квантова радіофізика - дисципліна, що вивчає процеси взаємодії електромагнітного випромінювання з квантовими системами. Розвиток експериментальної техніки призвів до охоплення великого обсягу в просторі параметрів, що тягнуться від моноатомних і монофотонних процесів до взаємодії з релятивістським полем.

Ефективний теоретичний опис цих процесів вимагає обширної системи моделей і наближених методів. Побудова такої системи і складає основний зміст курсу.

квантові-системи

Розглядаються методи, засновані на класичному описі електромагнітного поля, від традиційних елементарних (перші порядки нестаціонарної теорії збурень, дворівнева система в наближенні обертового поля) до сучасних (сприйнятливість хаотичних систем, багаторівневі системи в сильному шумовому полі тощо). Досліджуються умови застосування елементарних рішень. Докладно вивчаються властивості квантових моделей в квазікласичній межі та можливості використання напівкласичних і класичних моделей.

Важливу компоненту курсу становить методика отримання експрес-оцінок значень найважливіших фізичних величин.

Цілі опанування дисципліни - основні уявлення про теоретичні моделі квантової радіофізики, умови їх застосування та їх взаємну відповідність.

Мета викладання дисципліни: вивчення квантової теорії вільного електромагнітного поля, основ квантової теорії взаємодії випромінювання з речовиною, механізмів спектральних ліній, релаксації і квантової кінетики з позицій квантових статистичних ансамблів, засвоєння найбільш яскравих проявів квантових ефектів в експерименті і останніх досягнень в їх теоретичному описі.

Завдання дисципліни:

1. Вивчення напівкласичних моделей взаємодії електромагнітного поля з квантовими системами.

2. Вивчення наближених методів рішення системи рівнянь для амплітуд, їх областей застосування і взаємозв'язку.

3. Вивчення методів отримання експрес-оцінок значень найважливіших фізичних характеристик квантових систем, взаємодіючих з випромінюванням.

електромагнітне-випромінювання

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- знати основні теоретичні моделі опису процесу взаємодії простих квантових систем з електромагнітним випромінюванням, знати межі їх застосовності;

- вміти вибирати оптимальні моделі для опису конкретної задачі;

- володіти системою основних масштабів, що характеризують такі моделі;

- володіти навиком отримання експрес-оцінок значень найважливіших фізичних величин, що характеризують процеси взаємодії простих квантових систем з електромагнітним випромінюванням;

- володіти навичками розв'язування задач з основних розділів курсу.

Квантова-радіофізика

Дисципліна «Квантова радіофізика» спирається на дисципліни математичного і природничо-наукового циклу.

Освоєння дисципліни «Квантова радіофізика» необхідно для вивчення дисциплін модулів: фізична оптика та квантова електроніка.

Для вивчення дисципліни необхідні базові знання з наступних предметів: «Загальна фізика», «Електродинаміка і теорія поля», «Квантова механіка», «Фізика твердого тіла», «Статистична фізика», «Оптика», а також добра математична підготовка.

Отримані в процесі вивчення курсу знання і навички можуть бути використані під час проходження виробничої практики, виконання дипломної роботи, а також у подальшій професійній діяльності.

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: А.М. Прохорова, В. Демтредер, А. Мейтленд, М. Данн, Н. Оменетто та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно купити дипломну роботу чи доповідь з курсу «Квантова радіофізика» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам допоможемо у цьому.

З повагою ІЦ «KURSOVIKS»!